Subsidie agrariërs: Asbest eraf, zonnepanelen erop ook op Ameland.

Posted on juli 8, 2013

0


Subsidie voor agrariërs: Asbest eraf, zonnepanelen erop ook op Ameland.


de vleyen op Ameland foto Jan Spoelstra

Zonnepanelen op Amelander schuurdak. foto: Jan Spoelstra.

Nes. – Vanaf 1 juli 2013 is voor agrarische bedrijven een subsidie voor het saneren van asbestdaken. Een belangrijke voorwaarde is het combineren van deze actie met het plaatsen van zonnepanelen. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben ingestemd met de stimuleringsregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop”. De subsidieregeling voor asbestsanering komt voort uit een convenant tussen de provincies en het Rijk. In Fryslân heeft voor dit project totaal € 1,5 miljoen beschikbaar.
De subsidie bedraagt € 3,- per m2 gesaneerd asbestdak. Hiermee wordt een derde van de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest gedekt. Alle bedrijven met een agrarisch inkomen (minimale standaardopbrengst € 25.000) komen in aanmerking voor de subsidie. Wel wordt er per aanvraag een minimumoppervlak van 400 m2 asbestdak gehanteerd. Sanering van asbestdaken van gebouwen, die voor nevenfuncties in gebruik zijn, kan mits op hetzelfde bouwblok. Maximaal subsidiebedrag per aanvrager is € 7.500,-.
Elke sanering moet gevolgd gaan met een (terug)plaatsing van zonnepanelen. Te samen moeten deze minimaal geïnstalleerd vermogen van 15 kW piek hebben. Plaatsing op een ander dak, dan het gesaneerde dak is mogelijk, mits dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt. De regeling komt bovenop de fiscale faciliteiten (MIA, VAMIL, EIA) voor investeringen in asbestsanering en zonnepanelen die er al zijn. Agrariërs die subsidie willen aanvragen, moeten een asbestinventarisatierapport en getekende offerte/opdracht voor de asbestverwijdering kunnen overleggen.
De uitvoering van de regeling loopt tot eind 2014. Aanvragen kunnen door Agrariërs tot 1 september 2014 worden ingediend, zo het maximale bedrag in hun provincie nog niet is bereikt. Actuele informatie plus aanvraagformulieren zijn de downloaden van de website http://www.asbestvanhetdak.nl.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Advertenties
Posted in: ameland actueel