In 2012 gaven toeristen 1,029 miljard euro uit in Friesland

Posted on juli 10, 2013

0


Nes. – Vorig jaar gaven dag- en verblijfsrecreanten totaal 1,029 miljard euro uit in Fryslân. Dit blijkt uit de Toerisme Monitor. Dit is een jaarlijks onderzoek dat werd uitgevoerd door het European Tourism Futures Institute (ETFI) van Stenden University. De cijfers laten een stijging van €50 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor zien.
Van de totale bestedingen namen dagrecreanten €485 miljoen voor hun rekening. Gemiddeld is dit €15,45 per persoon per dag. De verblijfstoeristen besteedden vorig jaar totaal €544 miljoen. Het verblijfstoerisme in Fryslân laat een lichte stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren.
6,6% van de totale werkgelegenheid is afkomstig uit de toeristisch-recreatieve sector. Hierbij neemt de horeca de meeste werkgelegenheid voor zijn rekening. Ten opzichte van 2008 laat de werkgelegenheid binnen de toeristisch-recreatieve sector een daling zien van 4%. Deze tendens is een gevolg van een afname in de werkgelegenheid binnen sectoren zoals de detailhandel, logies, sport en vervoer. In de watersportsector daalde de werkgelegenheid ten opzichte van 2008 met 12%.
Het aantal overnachtingen in Friese hotels steeg licht. Dit geldt ook voor de logies- en ontbijtsector en kampeerterreinen. Het aantal vaste plaatsen op kampeerterreinen bleef vrijwel gelijk, maar de verhuurgraad hiervan liep iets terug. Het aantal overnachtingen in groepsaccommodaties daalde licht.
De totale capaciteit aan verhuurboten steeg. De botenverhuur in Fryslân is weer gestegen naar het oude niveau van voorgaande jaren. Fryslân telde vorig jaar 225 jachthavens. Het aantal vaste ligplaatsen daalde; het totale aanbod van passantenplaatsen nam toe. Dit komt mede doordat vaste ligplaatsen werden omgevormd tot passantenplaatsen.

strand ameland foto Jan Spoelstra
Klik op de foto voor een groter formaat
.Panorama foto van het strand van Ameland bij Nes. foto: Jan Spoelstra

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Advertenties
Posted in: ameland actueel