Nieuwbouw De Stelp op Ameland dichterbij.

Posted on juli 15, 2013

0


Nieuwbouw verzorgingshuis De Stelp in Hollum op Ameland


Het verzorgingshuis in zijn huidige staat. Foto: Jan Spoelstra

Hollum. – Zorgcentrum De Stelp op Ameland wordt nieuw gebouwd op de huidige locatie. Dat is de inhoud van de intentieovereenkomst die Zorggroep Pasana en de gemeente Ameland hebben getekend. Door de samenwerking tussen Zorggroep Pasana en de gemeente Ameland zal de ouderenzorg op het eiland ook in de toekomst gegarandeerd zijn.
De gemeente en de zorgaanbieder zijn het erover eens dat er een ‘nieuwe Stelp’ moet komen. Wethouder Nico Oud van de gemeente Ameland: “Met de bouw van een nieuwe Stelp willen we met Pasana een kwalitatief goede verpleeghuisafdeling en oudedagvoorziening voor de bewoners van Ameland creëren.” Paul Rensema, Directeur Ouderenzorg van Zorggroep Pasana, is blij met dit besluit. “Het is belangrijk dat we, samen met de gemeente, de zorg voor de ouderen op Ameland kunnen aanbieden. De intentieovereenkomst is de eerste stap naar een mooie, nieuwe Stelp.”
In de intentieovereenkomst is afgesproken dat Pasana de ontwikkeling voor haar rekening neemt en de gemeente intensief zal betrekken bij de plannen. Er wordt naar gestreefd om begin volgend jaar te starten met de bouw.
In de nieuwe Stelp moet plaats zijn voor 25 verpleeghuiskamers en 25 plaatsen voor ‘wonen met zorg’. Dit is zorg die vergelijkbaar is met het vroegere verzorgingshuis. In het nieuwe gebouw moet ook een multifunctioneel ontmoetingscentrum komen.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel