Reactie van Noordgat op opzegging van convenant door KNRM

Posted on september 18, 2013

0


Reactie Noordgat: De KNRM heeft het convenant met Rederij Noordgat opgezegd.

West-Terschelling. – KNRM is met reders die actief zijn op de bergingsmarkt vanaf 1998 convenanten aangegaan in een poging zoveel mogelijk een scheiding aan te brengen tussen het redden van drenkelingen en het bergen van schepen. Op uitdrukkelijk verzoek van KNRM is een dergelijk convenant in 2002 ook tot stand gekomen met Noordgat. Het convenant maakt het mogelijk dat KNRM zich onder omstandigheden ook bezighoudt met het bergen van schepen en dat Noordgat zich bezighoudt met het redden van drenkelingen.
In toenemende mate heeft KNRM de laatste jaren de grenzen van het convenant overschreden door klussen van bergingsmaatschappijen (waaronder Noordgat) weg te kapen, ook in gevallen waarin overduidelijk geen gevaar bestond voor mensen maar uitsluitend sprake was van niet goed functionerende schepen en scheepjes. KNRM laat de schippers in nood weten dat zij kosteloos werkt, in tegenstelling tot de bergers. Noordgat heeft gedurende die jaren getracht in goed overleg deze kwestie met KNRM op te lossen, voor het laatst in het voorjaar van 2013. KNRM was niet tot een oplossing bereid.
Noordgat lijdt door het niet nakomen van het convenant veel schade. Zij mist per jaar een groot deel van haar opdrachten door de werkwijze van KNRM. Een gezonde exploitatie van Noordgat komt daardoor in gevaar. KNRM snoept de klussen weg doordat zij door de Kustwacht exclusief wordt ingeseind als daar een melding vanaf zee binnenkomt. Naar verluidt ontvangt KNRM voor haar inspanningen vergoedingen van verzekeringsmaatschappijen.
Noordgat heeft voor de zomer de Rechtbank Noord-Holland gevraagd een voorlopig getuigenverhoor te houden en heeft daarbij op de tekortkomingen aan de zijde van KNRM gewezen. De rechtbank heeft dat verzoek behandeld op 27 augustus jl. en zal dat uiterlijk op 24 september a.s. naar alle waarschijnlijkheid toewijzen. De opzegging van KNRM van het convenant is een kennelijke reactie op dat verzoek. KNRM heeft Noordgat geen enkel bericht gegeven over incidenten die zich volgens haar zouden hebben voorgedaan. Overigens gaat het daarbij vrijwel steeds om gevallen waarin uitgerekend KNRM gestrande schippers overhaalt met haar te werken. In een ander genoemd geval heeft Noordgat probleemloos de klus uitgevoerd. Noordgat sluit overigens niet uit dat het gedrag van KNRM personeel bij haar eigen personeel pittige verbale reacties oproept. Zij tracht dat zoveel mogelijk te voorkomen.
Noordgat heeft intussen ook de Autoriteit Consument en Markt erop gewezen dat KNRM misbruik maakt van de positie die haar door de Kustwacht wordt verschaft. Het kan zijn dat ook die melding intussen bij KNRM is binnen gekomen, zodat de opzegging van het convenant ook daarmee verband kan houden.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Advertenties
Posted in: ameland actueel