Welke aardbevingen mogen we bij Ameland verwachten?

Posted on oktober 10, 2013

0


Nes/Groningen. – Gistermiddag, op een congres in Het Kasteel te Groningen, voorspelde voormalig ingenieur van de NAM Adriaan Houtenbos binnenkort zware aardbevingen in Groningen. Volgens hem is nog een kwestie van tijd voor er een ramp boven het Groningse gasveld plaatsvind. Gewonden en doden sluit hij niet uit. Deze conclusies trekt hij uit grafieken en gegevens van het KNMI, de NAM en van het Staatstoezicht op de Mijnen. Houtenbos opperde de mogelijkheid dat de NAM en het KNMI de bevolking hebben misleid. Stilhouden van gegevens en het negeren van risico’s komt als herkenbaar patroon bij de NAM vaker voor. In 2004 zou voor hen duidelijk zijn dat bevingen met een kracht van 5 op de schaal van Richter zouden komen.
De ingenieur was werkzaam was als afdelingshoofd ‘geomatics’ bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Hij ziet dat het aantal aardbevingen elk jaar met 16 procent toeneemt ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde bevingen. Het aantal verdubbelt elke 4,7 jaar en vertienvoudigt elke 15,5 jaar.
De eerste klap met een kracht van 4 Richter zit er dit jaar aan te komen denkt ingenieur Houtenbos. Huizinge met 3,6 op de schaal van Richter was tot nu toe de zwarste klap. In 2029 zou er zelfs een aardbeving van 5 op de schaal van Richter zich voordoen.
Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde minister Henk Kamp in januari om de gasproductie te verminderen omdat er meer en zwaardere aardbevingen dreigen. Kamp stelt dat besluit uit tot begin december, in afwachting van meer onderzoek.
De NAM stelt echter dat tot vorig jaar werd uitgegaan van aardbevingen met een maximale kracht van 3,9.

Wat er bij het gasveld van Ameland gaat gebeuren is nog onduidelijk. Dit jaar was er voor het eerst een duidelijke beving bij het later dan het Groninger in gebruik genomen gasveld .

Vrijdag 9 augustus 2013 heeft zich bij Ameland tegen zes uur ’s avonds een lichte aardbeving voorgedaan. Een paar honderd meter uit de kust beefde de aarde ter hoogte van het Nijlands Reid. Op een diepte van drie kilometer was het episch centrum. Bij een kracht van 1.8 op de schaal van Richter kan deze schok nauwelijks gevoeld zijn in het bewoonde gebied van het waddeneiland. Wel kunnen er zich meer  krachtiger schokken voordoen rond het waddeneiland.
Het epicentrum ligt aan de rand van het gebied waar onder het eiland en het wad ten gevolge van de Aardgaswinning bij de oostpunt van Ameland de bodem al flink gedaald is. Ter plaatse in het midden van de dalingskom heeft de bodemdaling de 40 centimeter door de gaswinning al overschreden. Veel meer dan ooit door de NAM is voorspeld.

Lokatie van de beving. bron: Knmi

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel