Subsidie voor herinrichting Oranjeweg in Hollum Ameland

Posted on november 6, 2013

0


Subsidie voor Ameland van provincie Fryslân via Plattelânsprojekten.

Nes. – Op de Waddeneilanden ontvangt een aantal projecten subsidie van de provincie Fryslân via Plattelânsprojekten. Op Ameland wordt de Oranjeweg opnieuw ingericht. Het asfalt maakt plaats voor klinkerbestrating en het fietspad wordt verbeterd. Bij de Oranjeweg komen nieuwe bomen en ook de entree naar het Maritiem Centrum Abraham Fock gaat op de schop. Met dit project wordt de reconstructie van Hollum afgerond. Wensen van bewoners en ondernemers zijn hierin meegenomen. Behoud van verkeerkersveiligheid en het “Eilander Karakter” staat bij de toekenning voorop
Het project “Versterking openbare ruimte Oranjeweg” is begroot op € 410.000,-. Er is een subsidie aangevraagd van € 65.255,-
Het gebiedsplatform Waddeneilanden heeft hiervoor een positief advies afgegeven.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel