Een echte Amelander spreekt dialect.

Posted on januari 13, 2014

0Het boek is te bestellen, aanrader voor de Amelandliefhebber bij Amsterdam University Press. – ISBN 978-90-8964-203-5 foto: Jan Spoelstra
Hollum. – Acht april 2010 promoveerde Mathilde Jansen tot doctor in de taalwetenschappen. Officieel heet de titel van haar onderzoek: “Language Change on the Dutch Frisian Island of Ameland”. Het hiervoor gestelde is niet voor niets in het Engels. Het centrum van de taalwetenschappen bevindt zich op de Albion. De op dit moment in Oestgeest woonachtige taalwetenschapper deed onderzoek naar dialecten welke nog in gebruik zijn op met name het waddeneiland Ameland. Ze vond dat het gebruik van het dialect nog erg levendig onder de eilander bevolking. Onverwacht veel jongeren bedienen zich veelvuldig van het Amelands. Vooral om een eigen identiteit te benadrukken. Toch is het eiland niet verdeeld in alleen twee dialecten. Tijdens eem signeersessie in 2010 maakten wachtenden gewag van vier te onderscheiden vormen van het eilander dialect. Alle vier zijn aan te duiden met een naam van één van de dorpen.
Jarenlang deed Mathilde Jansen onderzoek naar het Amelander dialect. De weerslag van haar werk is te lezen in “Een echte Amelander spreekt dialect”. Mathilde vindt de hedendaagse dialectspreker het voorbeeld van een persoon die met zijn taalgebruik de eigen identiteit wil benadrukken. Een voorbeeld ziet ze in het gebruik van het “Amelands” door de eilander jeugd op de MSN. Anders dan de eilanden spreekt men op Ameland nog veel in het Amelander dialect. Vooral het betrekkelijk groot aantal jonge dialectsprekers komt in Nederland niet veel voor.
Een tip voor de niet Amelands sprekenden. Als u het boekje koopt, lees dan eerst vooral de gele bladzijden. Na een grondige studie en oefening van deze bladzijden maakt u een kans dan de eilander u eerder in zijn eigen taal antwoord geeft in plaats van Nederlands of Duits.
Het is een leuk en informatief boek. Eigenlijk zou de Gemeente Ameland dit aan nieuwe inwoners van ons eiland als inburgeringscursus cadeau moeten geven. Dan komen deze wat minder lang van “de Wal”
Mathilde Jansen deed haar promotieonderzoek over het Amelander dialect aan het Meertens Instituut. In 2004 schreef zij samen met Marc van Oostendorp al het boekje Taal van de Wadden. Meer informatie over Mathilde Jansen kunt u vinden op http://www.mathildejansen.nl.

ameland, Mathilde Jansen
Mathilde Jansen, schrijfster van het boekje “Een echte Amelander spreekt dialect”, signeerde in 2010 bij Boekenwinkel de Hoge Stoep. Bezoekers konden een door haar gesigneerd exemplaar van het boekje verkrijgen. Pietje Nagtegaal-Visser kwam ook even langs, ze kende Mathilde al. Vanwege het promotieonderzoek kwam Texelse Mathilde ook langs in Ballum bij het huis van aardappelboer Nagtegaal..

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

.

Advertenties
Posted in: ameland actueel