Oprichting eerste Boerengilde van Nederland.

Posted on februari 4, 2014

0


Vertrouwde boerenwaarden krijgen met eerste Boerengilde nieuw leven

Leeuwarden. – Op vrijdagmiddag 14 februari richten vier Friese melkveehouders het eerste Boerengilde van Nederland op. Dat doen zij door in het Natuurmuseum Fryslân de officiële Gildebrief te ondertekenen. Daarmee laten de aangesloten boeren zien dat schaalvergroting niet de enige keus is in de huidige landbouw. Door vertrouwde boerenwaarden en -werkwijzen te koppelen aan nieuwe economische verdienmodellen kan ook in de toekomst nog een prima boterham worden verdiend. Niet alleen groter en meer, maar produceren met oog voor mens, dier en natuur. Dat is kortweg de boodschap van de Gildeboeren. Daarmee laten ze zien dat hun vorm van veeteelt net zo goed economisch aantrekkelijk is. Dit bereiken ze door het boerenvak steeds verder te verbeteren en de kwaliteitsmelk voor een goede prijs bij hernieuwde relaties in de zuivelketen af te zetten.

Gildeboer-zijn is een bewuste, en niet vrijblijvend keuze: in de Gildebrief liggen meerjarige afspraken vast voor een natuurlijke bedrijfsvoering, continue leren van elkaar (Meester-Gezel) en transparantie naar elkaar en naar de consument. Gildeboeren produceren duurzaam en bieden hun gezonde en smaakvolle melk via hun coöperaties aan bij zuivelverwerkers en supermarkten. Vanuit hun maatschappelijke verantwoording kunnen deze afnemers de biodiverse melk inzetten om hun zuivelproducten te verbeteren, de keten te verduurzamen en het eindproduct te verbinden aan de natuurlijke oorsprong, bij de Gildeboeren. Doel is dat Boerengilden groeien tot 15 à 20 leden, en zich zo al vermeerderend en duplicerend over heel Nederland verspreiden.

foto: Jan Spoelstra

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

<img title="ameland fotograaf Jan Spoelstra" alt="ameland fotograaf Jan Spoelstra" src="http://www.ameland.org/bovenbanner.

Posted in: ameland actueel