Inloopavond herplanting bomen in Nes op Ameland

Posted on maart 10, 2014

0


Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Storm houdt huis op Ameland

Nes. – Dinsdagavond 18 maart is er een inloopavond herplanting bomen dorpskern Nes

In de oktober storm van het vorig jaar zjn er veel bomen omver gewaaid Met name het dorp Nes is behoorlijk getroffen. n dorpskern is veel ruimte ontstaan en licht gekomen. Je zou kunnen zeggen dat de bomen zorgden voor een “karakteristiek belevingsbeeld”.
Vooruitlopend op de reconstructieplannen van het dorp Nes wil de gemeente Ameland voor het plantseizoen alvast overgaan tot herplanting van verschillende bomen in het centrumgebied. Dit willen zij graag in overleg met omwonenden, ondernemers, dorpsbelang Nes en andere belanghebbenden doen.

U wordt daarom van harte uitgenodigd voor de inloopavond op dinsdag 18 maart 2014 om 20.00 uur in Hotel Hofker in Nes. Tijdens deze avond wordt een concept van het herplantingsplan gepresenteerd. U krijgt dan de gelegenheid om het plan door te nemen en eventuele vragen te stellen.

H
Maandag 28 oktober heeft de storm heeft flink huisgehouden op Ameland. In alle dorpen waaiden er bomen om. Met wortel en al werden grote bomen door de rukwinden met orkaankracht platgelegd. Andere konden, doordat ze van binnen flink aangetast waren, de druk van de storm niet meer weerstaan. Ze knapten als luciferhoutjes af. Wonderlijk genoeg kwamen er slechts een klein deel op daken terecht. Zoals de drie bomen in de Rixt van Doniastraat die zich gezamenlijk aan weerszijden van het oudste huisje van Nes vlijden. Groter was de schade aan de daken van Bakkerij de Jong, Warenhuis van der Brink, Cafe de Herberg, en twee ernaast gelegen panden. Ook over het dak van Bakkerij Rijpstra schoof een boom. Een huis in de MartenJanzenstraat bleef gespaard door de boom voor hun huis. Het exemplaar, waar de eigenaar in het verleden regelmatig angstig naar keek bij een storm, behoedde nu het pand voor een tweedeling. De boom ving een grote iep op van de overkant van de straat. Even verderop kozen drie grote bomen ervoor net naast de huizen te gaan liggen.
Hiervoor waren er in Hollum al enkele bomen omgewaaid en op daken terecht gekomen. Ballum bleef eveneens niet vrij van schade. In de Camminghastraat werden onder andere twee auto’s getroffen, waarvan één als total loss mag worden beschouwd. Op het eerste gezicht leek Buren bij binnenkomst er schadevrij te zijn gebleven. Een rondgang door het dorp werd meermalen gestuit door grote bomen die de weg versperden. Bij groepsverblijf Kienstra aan de Willibrordusstraat stortte de oostgevel in door de zuigende kracht van het natuurgeweld. Eenzelfde oorzaak deed aan de zuidkant van Nes veel pannen van de daken verdwijnen.
In de buitengebieden bleven enkele stallen niet gespaard.
Vanwege de risico’s die het wandelen in de bossen met zich meebrengt heeft het Staatsbosbeheer de toegang tot de bossen afgesloten.
Een totale schade valt nog niet op te tellen, maar op enkele honderdduizenden euro mag wel worden gerekend.
Beelden van de storm zijn te zien op deze site

Stormschade in Nes foto: Jan Spoelstra

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

.


Advertenties
Posted in: ameland actueel