Zeldzame Zwarte Rotgans op Ameland

Posted on maart 31, 2014

0


Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Zeldzame Zwarte Rotgans op Ameland

Hollum. – In de vluchten brandganzen en rotganzen die over Ameland neerstrijken bevinden zich ook zeldzame exemplaren als de zwarte rotgans en de roodhalsgans. Fotograaf Jan Spoelstra zag ze tussen de meer algemene soorten.

Zeldzame Zwarterotgans op Ameland. foto Jan Spoelstra

In het verleden werd Zwarte Rotgans samen met Rotgans en Witbuikrotgans als één soort behorend gezien. Nu de Zwarte Rotgans als echt een heuse soort wordt gezien, is er de belangstelling van veel vogelaars. Elke winter zijn er wel enkele Zwarte Rotganzen te vinden in groepen overwinterende Rotganzen. Toch wordt  de soort nog steeds als zeldzaam beschouwd. De Zwarte Rotgans, die broedt in Oost-Siberië, Alaska en Noordwest Canada, hybridiseert soms met Rotgans. De eerste Zwarte Rotgans voor Nederland werd gezien in 1974; inmiddels zijn er jaarlijks enkele tientallen waarnemingen genoteerd. De meeste waarnemingen worden verricht op de Waddeneilanden, de Zeeuwse delta, de kop van Noord-Holland en in het Lauwersmeergebied. Zelden worden Zwarte Rotganzen in het binnenland gezien en ook in België is de soort een echte zeldzaamheid.
Noordse Stern op Ameland fotograaf Jan Spoelstra Een visdiefje op de Feugelpôlle, foto uit het boek “Vogels van Ameland” van fotograaf Jan Spoelstra.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel