Column van Tweede kamer lid Lutz Jacobi.

Posted on april 3, 2014

0


Wekelijkse column van Tweede kamer lid Lutz Jacobi.

Een klacht is een gratis advies voor verbetering

Deze week was de Nationale Ombudsman in de Tweede Kamer om zijn verslag 2013 aan te bieden. In dit rapport roept de Ombudsman de Overheid op om geen genoegen te nemen met “een zesje” voor de kwaliteit van de dienstverlening. En zo is het! De Overheid moet er steeds naar streven om mensen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Goede dienstverlening versterkt het vertrouwen van burgers in hun overheid, staat in het rapport en dat is me “uit het hart gegrepen”.
Leg bij vergissingen geen zware straf op. Een vergissing is geen fraude. Kijk steeds goed of de dienstverlening van de overheid (politie/gemeente/belastingdienst/sociale zaken/GGD enz. enz.) goed aansluit bij de behoeften van de bevolking en pas waar nodig de werkwijze aan. Biedt maatwerk voor situaties, waar systemen geen soelaas bieden. Leer van de klachten en voer slimme verbeteringen door! Help mensen in plaats van ze te laten verzuipen in de regelbrij. De dienstverlening van de overheid is niet meer voor iedereen…waarmee de kloof tussen tevreden en ontevreden inwoners groter wordt. De Nationale Ombudsman heeft een belangrijke functie Elke klacht is er een teveel, maar is tegelijkertijd een gratis advies voor verbetering!

Zie ook ;www.hallofryslan.nl
http://www.lutzjacobi//twitter.com


Lutz Jacobi met het waddenpuntenplan op Ameland. video: http://www.amelandjournaal.nl

Posted in: ameland actueel