Project ‘Vakmanschap in de kustvisserij’

Posted on april 4, 2014

0


Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Project ‘Vakmanschap in de kustvisserij’

Lauwersoog. – De Waddengroep en TS31 Internos zijn met de voorbereidingen voor het project ‘Vakmanschap in de kustvisserij’ inmiddels gestart. Het project moet eind 2015 klaar zijn. Doel is om de kleinschalige visser in een positief daglicht zetten en mensen te inspireren voor het vak van kustvisser.

Dit betekent onder andere:

  • ontwikkeling van opleidingprogramma’s en trainingen voor potentiële kustvissers als scholieren en werklozen;
  • ontwikkeling van workshops, excursies en demonstraties voor particulieren en bedrijven;
  • kennisuitwisseling en samenwerking tussen visserijbedrijven en bedrijven uit andere schakels uit de ketens, zoals horeca;
  • samenwerking zoeken en draagvlak creëren bij organisaties op gebied van natuur, voeding en visserij;
  • communicatie, pr en voorlichting richting het publiek.

Om deze ontwikkelingen in gang te zetten dienen de kleinschalige vissers de faciliteiten te bieden die nodig zijn om het vak te leren. TS31 Internos is het eerste bedrijf die een metamorfose ondergaat tot leer- en demonstratiebedrijf. “Dit betekent aanpassingen aan onze rubberboten. Nu kunnen er 8 mensen in, maar het is handiger om grotere groepen te kunnen begeleiden, dus moeten de boten zo worden aangepast dat er zo’n 25 man mee kunnen. Ook moeten we verwerkingsruimtes aanpassen, want kustvissers in opleiding moeten naast vissen ook hun eigen vis leren verwerken om het te kunnen verkopen”, aldus Barbara Rodenburg.

Organisaties als Youth Food Movement (YFM), de Natuurschool en Prosea hebben al gezegd mee te willen werken aan het project. YFM is een jongerenorganisatie die een brug wil slaan tussen jongeren en voeding . De Natuurschool neemt schooljeugd mee naar buiten om de natuur te leren kennen. Prosea is een organisatie voor scholing van vissers, handelaars en verkopers.

Advertenties
Posted in: ameland actueel