Penningmeester verdacht van verduistering gelden RK kerk Ameland

Posted on april 7, 2014

0


Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Penningmeester verdachte in zaak verduistering gelden RK kerk Ameland

Nes. – Vanmorgen werd het nieuws bekend dat inmiddels ook door de politie in haar onderzoek naar de financiële handel en wandel van de voormalige penningmeester in het R.K. kerkbestuur, deze als verdachte heeft aangemerkt. De man is inmiddels van zijn taken binnen de parochie ontheven.
Het parochiebestuur van de H. Clemens-parochie op Ameland heeft, in overleg met het bisdom Groningen-Leeuwarden, opdracht gegeven een onderzoek te laten uitvoeren naar de aard en omvang van verduistering van parochiegelden. Al begin maart heeft het bestuur bij de politie aangifte gedaan tegen de penningmeester. Hij werd verdacht van het verduisteren van parochiegelden. In aansluiting hierop is de penningmeester met onmiddellijke ingang door de bisschop van zijn taken ontslagen.
De resultaten van dit onafhankelijk onderzoek naar de verduistering zullen naar verwachting binnen enkele weken bekend gemaakt worden. Het lijkt er vooralsnog op dat de gelden die  ingezameld zijn voor de herbouw van de vorig jaar afgebrande parochiekerk, zoals het herstellingsfonds van ruim 68.000 euro hier in niet betrokken zijn.

De Clemenskerk in nog volle glorie in 2007. archieffoto Jan Spoelstra

Noordse Stern op Ameland fotograaf Jan Spoelstra
Een visdiefje op de Feugelpôlle, foto uit het boek “Ameland Vogel-Eiland” van fotograaf Jan Spoelstra.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel