Bijdrage Waddenfonds noopt tot een snelle beslissing Zonnepark Ameland.

Posted on april 8, 2014

0


Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Flitsende presentatie haalt raad Ameland juist niet over de streep

Ballum. – Bureau Rebel kon met een flitsende presentatie de raadsleden niet van hun twijfel afhelpen. Strak gesneden gekleed gaf Ilse van Veghel van dit calculatiebureau op een aantal sheets weer welke de financiële consequenties zullen zijn van de investeringen in het project. Bedoeling was hier meer duidelijk te maken dat het project haalbaar zou zijn. Echter de getoonde cijfers en opties lieten de twijfels bij de aanwezigen juist toenemen. Tijdens en na de raadsvergadering werden meerdere negatieve meningen gehoord over het zonnepark. Te veel aannames, weinig rendement, financiële onzekerheden: allemaal argumenten om nog eens goed over dit plan na te denken. De belangrijkste conclusie aan het eind van de presentatie is een waarschuwing: “Als het maatschappelijk belang buiten beschouwing wordt gelaten, is de risico-rendement verhouding uit balans.”
Echter 1 mei nadert snel, de datum waarop de eilander raad een besluit moet hebben genomen. Anders vervalt de riante subsidie. Zonder het geldbedrag kan niet eens gedacht worden aan een zonne-energiepark. Een aanleiding voor wethouder Nico Oud de raad aan te zetten tot een ja. 28 April verwacht hij een instemming met de plannen door 11 vertegenwoordigers van Ameland.
Niet alleen een inspreker vreest voor weer een financiële molensteen voor de gemeentelijke Amelander nek. Het aantal twijfelaars is na de commissie vergadering groter geworden. En dat terwijl de insprekers het alleen oneens zijn met de geplande locatie. De inbreng van een meegereisde vertegenwoordiger van Eneco kon geen geldende argumenten genoeg aandragen om het gegons van twijfel weg te halen. Eneco is op Ameland nog bekend van hun echec met de elektriciteit opwekkende verwarmingsketels die een aantal Amelanders flink geld hebben gekost.

Eerste sheet van de presentatie. Klik erop voor meer

Noordse Stern op Ameland fotograaf Jan Spoelstra
EenvisdiefjeopdeFeugelpôlle,fotouithetboek “AmelandVogel-Eiland”vanfotograafJanSpoelstra.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel