Helofytenfilter bij Berkenplas op Schiermonnikoog tegen blauwalg

Posted on april 8, 2014

0


Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Wetterskip Fryslân plaatst helofytenfilter bij Berkenplas

Schiermonnikoog. – Wetterskip Fryslân heeft in samenwerking met Natuurmonumenten een helofytenfilter aangelegd bij de Berkenplas op Schiermonnikoog. Met dit natuurlijke filter wil het waterschap de groei van blauwalg in de zwemplas tegengaan. De laatste werkzaamheden zijn nu afgerond: de Berkenplas is klaar voor het toeristenseizoen.

In voorgaande zomers is in de Berkenplas soms blauwalg geconstateerd. Te veel blauwalgen kunnen onder andere huid-, maag- en darmklachten veroorzaken. Uit onderzoek bleek ook dat de chemische waterkwaliteit van de plas goed is, en het water voedselarm tot matig voedselrijk is. Het grote nadeel van de Berkenplas is dat het erg ondiep is en de watertemperatuur zomers vaak boven de 24 graden Celsius uitkomt. En dat is nu juist, samen met weinig stroming en licht, een kweekvijver voor blauwalgen.
Om de groei van blauwalg tegen te gaan, heeft Wetterskip Fryslân samen met Natuurmonumenten afgelopen winterperiode een helofytenfilter geplaatst aan de zuidkant van de Berkenplas. Een helofytenfilter is een zandfilter, beplant met riet. Daarin wordt via een buis het water uit de Berkenplas gepompt. Het helofytenfilter zuivert vervolgens het water zodat de blauwalg minder kans heeft om te groeien. Vanuit het helofytenfilter aan de zuidwestzijde van de Berkenplas stroomt het behandelde water weer terug in de Berkenplas. Zo ontstaat een langzame stroming, die een gunstige werking heeft op de waterkwaliteit. Zwemmers ondervinden geen hinder van deze stroming. Kinderen kunnen op het strandje, waar het water weer naar de Berkenplas stroomt, dammetjes bouwen en vanaf de steiger kun je met bootjes de plas op. In Fryslân zijn 48 officiële zwemlocaties waar de waterkwaliteit een keer per twee weken wordt gecontroleerd. De Berkenplas is zo’n zwemwaterlocatie. Op een zwemwaterbord bij de plas staat in het zomerseizoen de actuele kwaliteit van het zwemwater.

Andere door de Provincie gecontroleerde zwemlocaties op de Waddeneilanden:

  • Badstrand Badhuis, Vlieland
  • Badstrand West aan zee,Terschelling
  • Badstrand Hoorn, Terschelling
  • Badstrand Hollum, Ameland
  • Badstrand Nes, Ameland
  • Badstrand Buren, Ameland
  • Badstrand Prins Bernardweg, Schiermonnikoog
  • Duinmeertje Hee, Terschelling
  • De Vleyen, Nes, Ameland
  • Berkenplas, Schiermonnikoog

Foto Helofytenfilter Berkenplas Schiermonnikoog

helofytenfilterbijBerkenplas

Noordse Stern op Ameland fotograaf Jan Spoelstra
EenvisdiefjeopdeFeugelpôlle,fotouithetboek “AmelandVogel-Eiland”vanfotograafJanSpoelstra.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel