Onderzoek onbekende personen op begraafplaats Ameland

Posted on april 9, 2014

0


Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Onderzoek naar onbekende personen op algemene begraafplaats in Nes

Nes. – Veel voorbijgangers verbaasden zich over de auto’s die vanmorgen bij de algemene begraafplaats in Nes stonden. Nederlands Forensisch Instituut stond er vergezeld door het logo van de Nederlandse Staat op de zijkant van de witte kleine vrachtwagen. Post Mortem Facilities meldde de even verder geparkeerde bestelwagen. Op het kerkhof bevond zich een grote witte tent waar omheen een aantal mensen liepen. In die groep bevonden zich ook enkele in witte overalls. In de noordwest hoek van de ommuurde begraafplaats groef een minikraan telkens wat aarde uit een graf.


De geparkeerde auto’s voor algemene begraafplaats in Nes Foto: Jan Spoelstra
Het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP) van de Landelijke Eenheid Politie deed op Ameland onderzoek naar personen die met een onbekende identiteit ter aarde waren besteld op het Waddeneiland. Het onderzoek maakt deel uit van een landelijk programma waarbij via een forensisch onderzoek de identiteit van onbekende personen wordt vastgesteld.
Vier graven van voor de oorlog werden op deze wijze opengelegd. Hierin bevonden zich de stoffelijke overschotten van drenkelingen waarvan de identiteit (nog) niet bekend is. uit de resten werden delen afgenomen waaruit later DNA wordt gehaald. De stoffelijke resten werden dezelfde dag herbegraven. Door een langdurig onderzoek wordt dan middels verwantschapsonderzoek getracht alsnog achter de identiteit van de overledenen te komen. De onzekerheid, die er nog steeds is, over het lot van hun dierbaren kan op deze wijze bij de nabestaanden worden weggenomen
Het betrokken hoofd van het politieonderzoek verzocht nadrukkelijk geen foto’s te maken van de werkzaamheden. Het lastige van het op deze wijze vergaren van erfelijk materiaal ligt in de eventuele vermenging van stoffelijke resten op de begraafplaats. Bij de betrokken graven was er sprake van een enkele ter aarde bestelling. Minitieus werd dan ook gekeken naar de ligging van de stoffelijke resten. De betrokken drenkelingen lagen op hun buik in de resten van de kist.Vaak spoelt de overledene op zijn buik op het strand aan. Al veel begraafplaatsen liggen meerdere stoffelijke resten van verschillende personen boven elkaar.
Deze week werd bekend van de man waarvan na tientallen jaren kon worden vastgesteld dat het bot welke op het strand van Terschelling was aangespoeld het zijne was.

De graven zijn weer gesloten foto: Jan Spoelstra
Noordse Stern op Ameland fotograaf Jan Spoelstra
Een visdiefje op de Feugelpôlle, foto uit het boek “Ameland Vogel-Eiland” van fotograaf Jan Spoelstra.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel