“Ameland” zet zich landelijk te kijk in de NRC

Posted on april 15, 2014

0


Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

NRC houdt “Ameland” landelijk een spiegel voor

Nes. – Vandaag zet “Ameland” zich te kijk in het landelijke dagblad NRC. In het stuk lijkt het of het Amelands slechts uit drie woorden bestaat: Anderen, Vastewallers en Hoge Dijk.
Aanleiding voor het stuk is de recente uitslag van de verkiezingen en de daaruit schijnbare verscherping van de Oost-West verhouding op het waddeneiland. Waar de instelling van een grenspost op de Hoge Dijk door de groep Prankster als een weg te lachen grap werd beschouwd; in het NRC-verhaal is het werkelijkheid geworden.
Het verhaal begint met “Over de dijk, daar wonen de anderen” Vervolgens gaan de schrijver Anne Vegterlo verder met: “Ameland is diep verdeeld. Bewoners in het oosten en het westen stemden op hun ‘eigen’ lokale partij. De twee partijen kregen evenveel stemmen, maar willen niet samenwerken.”

Is dit wel zo? Niet te ontkennen valt dat de afgelopen raads-perioden een verscherping van de onderlinge verhoudingen naar voren brachten. Als hoogtepunt was er de aangifte wegens stemmen-ronselen. Opvallend is als we enkele raads-perioden teruggaan, met toen een andere burgemeester, we ook dergelijke aangescherpte verhoudingen zagen. Alleen lagen destijds de kaarten precies anders geschud. In deze laatste verkiezing van de Amelander Raad heeft de Amelander Stemgerechtigde zich juist uitgesproken voor de lokale partij. Een oproep aan de eilandpolitiek om zich ten dienste te stellen van Ameland. De landelijke partijen verloren flink. In absolute zin kregen de beide lokalen ABA en A’82 zelfs de ruime meerderheid van de stemmen, Keurig precies tussen hun beiden verdeelt; elk zeshonderd en vier. Niets staat een samenwerking in de weg. Partijprogramma’s lijken, zoals informateur Bert Swart burgemeester van het Groningse ZuidHorn keurig vaststelde, inhoudelijk op elkaar

Van West naar Oost over de Hoge Dijk. Archieffoto Jan Spoelstra

In het NRC stuk wordt Sip Boelens (57), geboren en getogen Amelander aangehaald. „Op Ameland stem je op degene die je kent en vertrouwt. Niet op een partijprogramma.”
Juist “degene” lijkt de vorming van een echte Ameland Coalitie in de weg te staan.
Eerst geeft oud-wethouder (van voor 2 termijnen terug) Piet IJnsen ABA naar de NRC aan: “Doordat de afgelopen twee termijnen de wethouders allebei van de oostkant kwamen, CDA en A’82 voelen de Hollumers zich achtergesteld. Mensen vinden dat het oosten een voorkeursbehandeling heeft gehad. A’82 wil niet met ons praten.”
Jan Verbiest (24 jaar in de raad, eerst A’82 later VVD) zegt in het stuk: „De Hollumers hebben tijdens de verkiezingen laten zien massaal achter IJnsen te staan” Om vervolgens te menen: “Als ABA een andere kandidaat-wethouder aanstelt, wil A’82 denk ik wel een coalitie vormen”.
In het NRC-verhaal laat Will Bakema, lijsttrekker van A’82 weten: „Ik snap niet dat de informateur tot dit advies is gekomen. ABA heeft een uitdrukkelijke voorkeur uitgesproken voor het CDA. Zolang ze ons geen verklaring geven voor die uitspraak, willen wij niet met ze in gesprek.”
Inmiddels zijn er wel ontwikkelingen. De Amelanders willen niets liever dan een echte gezamelijke Ameland Politiek. Zoals aan einde in het NRC-stuk zo treffend door Jan Verbiest wordt gezegd: “Uiteindelijk zal er wel weer een oplossing worden gevonden. De oude Amelanders moeten de laatste jaren van hun leven ook met elkaar doorbrengen. Op het eiland is maar één bejaardenhuis, in Hollum. Echt leuk is dat niet. Maar naar een tehuis in Friesland, tussen de ‘vastewallers’ dat is nog erger”.

Van Oost naar West over de Hoge Dijk. Archieffoto Jan Spoelstra

Noordse Stern op Ameland fotograaf Jan Spoelstra
Een visdiefje op de Feugelpôlle, foto uit het boek “Ameland Vogel-Eiland” van fotograaf Jan Spoelstra.https://ameland.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#edit_timestamp

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel