60.000 beschikbaar voor beheer weidevogels.

Posted on april 29, 2014

0


Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

60.000 euro voor beheer weidevogels.

Leeuwarden. – 60.000 euro voor beheer weidevogels Er is 60.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor het extra beheer van weidevogels in Fryslân. De provincie stelt dit geld beschikbaar onder de noemer ‘Vliegende euro’s‘. Het is bedoeld als bescherming voor de grutto, tureluur en akkervogels. Agrariërs kunnen tot en met 17 mei 2014 subsidie aanvragen voor de extra bescherming van nesten en jonge vogels op grasland. Als er extra nesten bijkomen, dan kan er tot 8 juni een vervolgaanvraag worden ingediend. Dit kan alleen als de eerste aanvraag is
Voor grasland moeten er minimaal 5 gruttonesten per deelnemend bedrijf zijn. Wanneer er 5 gruttonesten zijn, maar deze verdeeld zijn over verschillende percelen, dan kan één bedrijf
namens de verschillende bedrijven een aanvraag indienen. Wordt aan deze voorwaarde voldaan dan komen ook nesten van de tureluur en akkervogels in aanmerking. Akkervogels zijn de veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kwartel en patrijs. De vergoeding voor nesten op grasland is 60 euro per nest.

Jonge vogel in het grasland. foto: Jan Spoelstra

Noordse Stern op Ameland fotograaf Jan Spoelstra
Een visdiefje op de Feugelpôlle, foto uit het boek “Ameland Vogel-Eiland” van fotograaf Jan Spoelstra.https://ameland.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#edit_timestamp

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Advertenties
Posted in: ameland actueel