Eerste provinciale subsidie voor natuurbeheer.

Posted on april 29, 2014

0


Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Eerste provinciale subsidie voor natuurbeheer.

Leeuwarden. – Staatsbosbeheer ontvangt dit jaar ruim 7,4 miljoen euro voor het beheren van natuurgebieden in Fryslân. Het geld wordt ingezet voor het beheer van natuur, landschap en wandelpaden. De Unie van Bosgroepen ontvangt 22.050 euro voor het beheer van kleinere gebieden van particuliere eigenaren in Fryslân. Gedeputeerde Johannes Kramer: “Dit is de earste kear dat de provinsje dizze subsydzje ferstrekt. Eartiids waard dit troch it Ryk dien, mar sûnt 2014 binne alle provinsjes ferantwurdlik foar de finansiering fan it natuerbehear”.
Staatsbosbeheer beheert de meeste natuur in Fryslân. Voorbeelden van bekende natuurgebieden zijn het Drents-Friese Wold, Lauwersmeer, Gaasterland, de Leijen, Vlieland en de Boschplaat, Terschelling. Deze gebieden vallen binnen de Ecologische Hoofstructuur (EHS). Bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland vormen samen die EHS, wat vanaf nu Natuurnetwerk Nederland wordt genoemd.
Het beheer in natuurgebieden is gericht op behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden. Belangrijk is het bevorderen van de verscheidenheid van dieren en planten. In bijna alle Friese natuurgebieden kunnen mensen er op uittrekken. Met de recreatietoeslag kunnen de meeste wandelpaden en sommige fietsroutes door natuurgebieden worden onderhouden, maar niet llemaal en niet op hetzelfde
Districtshoofd Herman Brink van Staatsbosbeheer: “Met deze subsidie kunnen we de komende 6 jaar ons beheerwerk binnen de EHS blijven doen. Voor Friezen en toeristen zijn kleinere natuurgebieden en bijvoorbeeld singels ook van grote waarde voor de beleving van het landschap. Het beheer van deze terreinen buiten de EHS en het onderhoud van veel recreatieve voorzieningen is nu nog niet geregeld. Daar willen we komende tijd samen mee aan de slag”. De subsidietarieven voor natuur en landschap worden jaarlijks aangepast, daarom maakt de provincie Fryslân alleen het subsidiebedrag voor 2014 bekend. De subsidie voor Staatsbosbeheer ligt wel vast in verband met afspraken uit het Natuurpact. In het Natuurpact zijn de ambities beschreven voor de natuur in Nederland en de weg waarlangs die gerealiseerd worden.

Wandelpaden op Ameland foto: Jan Spoelstra

Noordse Stern op Ameland fotograaf Jan Spoelstra
Een visdiefje op de Feugelpôlle, foto uit het boek “Ameland Vogel-Eiland” van fotograaf Jan Spoelstra.https://ameland.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#edit_timestamp

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Advertenties
Posted in: ameland actueel