Tineke Schokker opent officieel nieuwe aanlegsteiger op Ameland

Posted on mei 15, 2014

0ameland fotograaf Jan Spoelstra

Nes – Na haar verbazing te hebben uitgesproken over de snelheid waarmee het “QuickWin” projekt van de nieuwe drijvende steiger voor Jachthaven Het Leije Gat werd gerealiseerd opende gedeputeerde Tineke Schokker deze voor gebruik. Na een bijna Gordiaanse knoop te hebben ontwart was er de doorgang. OuickWin is de benaming voor projecten die qua planning bijna klaar zijn, maar waarvoor net niet voldoende geld beschikbaar is. Middels een bijdrage vanuit de Streekagenda wordt een toereikend budget geschapen voor realisering. Wel moet er een werkgelegenheid stimulerend karakter aan het project kleven. De aanlegsteiger is het eerste van de serie QuickWin projecten die gerealiseerd is. Provincie, middels de streekagenda, en gemeente Ameland dragen elk € 50.000 bij. .
Nu wordt een deel van de jachthaven opgeknapt. Voor de rest hoopt wethouder Bakema op de aanstaande dijkverhoging. Wel komt de vernieuwing de uitstraling van de hele jachthaven ten goede. Elektriciteitvoorziening in de jachthaven is nu veilig. Door filtering is ook de drinkwatervoorziening verbeterd.
De provincie Fryslân investeert samen met de Friese gemeenten voor een bedrag van bijna 25 miljoen in uitvoeringsprojecten in Friesland. Voor de vier eilanden gaat het om 4,4 miljoen, de gemeenten dragen de andere helft bij. De projecten gaan dit jaar of volgend jaar in uitvoering, zodat de investering direct bijdraagt aan de lokale werkgelegenheid.
De projecten worden uitgevoerd in het kader van de Streekagenda. Binnen de Streekagenda Waddeneilanden werken de Provincie Fryslȃn, de eilander gemeenten en het Wetterskip Fryslȃn tot aan 2020 samen aan een meerjarig uitvoeringsprogramma voor het Waddengebied.Voorzitter Francoise Baudoin laat Gedeputeerde Tineke Schokker de jachthaven het Leije Gat zien. foto: Jan Spoelstra

 

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda


Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

Posted in: ameland actueel