PvdA Fryslân wil provinciale Waddentoets

Posted on juni 11, 2014

0ameland fotograaf Jan Spoelstra

PvdA Fryslân wil provinciale Waddentoets

 
Leeuwarden. – De Statenfractie van de Partij van de Arbeid in Fryslân wil meer aandacht voor specifieke nadelige effecten van regelgeving en beleid op de Waddeneilanden. “De Waddeneilanden en Waddenzee zijn uniek,” aldus woordvoerder Tjerk Voigt. “Het gevolg hiervan is dat beleidseffecten duidelijk kunnen verschillen met die op de vaste wal. Wij willen dat de provincie hiermee rekening gaat houden, maar daarvoor is inzicht nodig.” Een provinciale ‘Waddentoets’ om dit onderscheid wel te maken kan volgens Voigt uitkomst bieden. Het idee van een ‘Waddentoets’ wordt op landelijk niveau al toegepast. Bij het doorvoeren van wet- en regelgeving wordt vooraf bekeken wat de effecten voor het Waddengebied kunnen zijn. Het voordeel hiervan is het op voorhand signaleren van nadelige maatschappelijke, economische en ecologische gevolgen. De PvdA-Statenfractie heeft daarom aan Gedeputeerde Schokker gevraagd of het college van Gedupteerde Staten bereid is om een provinciale ‘Waddentoets’ in te voeren.

Posted in: ameland actueel