Hogere subsidie asbestverwijdering buitengebied

Posted on juni 24, 2014

0ameland fotograaf Jan Spoelstra

Aanpassing stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’

Leeuwarden._ Er is in 2012 een stimuleringsmaatregel voor de twaalf provincies vastgesteld: ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’. De provincie Fryslân subsidieert met ruim ander half miljoen euro het saneren van asbestdaken. Na de sanering worden er zonnepanelen op daken geplaatst. Deze regeling geldt voor agrarische ondernemers en boerderijen. Vanaf 1 juli 2014 wordt deze regeling verruimd. Eigenaren van voormalige boerderijen en voormalige agrarische ondernemers kunnen dan ook gebruik maken van de regeling. Het subsidiebedrag wordt ook per 1 juli 2014 verhoogd. Eigenaren van voormalige boerderijen kunnen maximaal 30% van de subsidiegrens ontvangen. Hiermee blijft de stimuleringsmaatregel vooral gericht op actieve agrarische bedrijven. Wel krijgt een grotere groep bewoners van het platteland de mogelijkheid om met subsidie asbest te verwijderen. In 2024 geldt een wettelijk verbod op de aanwezigheid van asbest.

De aangepaste stimuleringsregeling is in samenspraak met het Rijk opgesteld door het IPO (Interprovinciaal Overleg).

Voor Fryslân wijzigt daarbij nog het volgende:

  • Subsidie is verhoogd van 3,00 euro naar 4,50 euro per m² asbest dak
  • Minimum oppervlakte van 400 m² is verlaagd naar 250 m² te herstellen asbest dak
  • Plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnepanelen
  • Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van 7.500 naar 15.000 euro
  • De looptijd van de regeling eindigt op 31 december 2015.

Kijk voor meer informatie over aanpassing van de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’ op http://www.asbestvanhetdak.nl/.

Noordse Stern op Ameland fotograaf Jan Spoelstra
Een visdiefje op de Feugelpôlle, foto uit het boek “Ameland Vogel-Eiland” van fotograaf Jan Spoelstra.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel