Ameland laat ruimte onder zonnepark nutteloos; Assen niet.

Posted on juni 30, 2014

0


ameland fotograaf Jan Spoelstra

Circa acht hectare motorparkeerterrein overkapt met zonnepanelen

Assen. – Waar Ameland de ruimte onder het zonnepanelenpark onbenut laat, gaar men in Assen daar anders mee om. Op dinsdag 1 juli komen gedeputeerde Henk van de Boer, Peter Oosterbaan (directeur TT-circuit Assen), Peter Etman (directeur Tamoil) en Sytse Bouwer (directeur GroenLeven zonnepanelen) bij elkaar. De ondertekening van de Letter of Intent vindt dan plaats waarmee de partijen aangegeven zich volop in te zetten om het project, om circa acht hectare motorparkeerterrein te overkappen met zonnepanelen, te realiseren.
Tamoil Nederland BV wil haar circa 170 tankstations in Nederland verduurzamen. Enerzijds wil Tamoil haar energieconsumptie verkleinen en anderzijds zelf groene energie opwekken om in haar eigen energiebehoefte te voorzien. Het dakoppervlak van de eigen luifels is te klein, waardoor naar een andere locatie gezocht is waar de energie centraal opgewekt kan worden. TT-circuit Assen heeft het doel om het duurzaamste circuit van de wereld te worden. Met een overkapping op het bestaande parkeerterrein van circa acht hectare zal zij het circuit vergroenen en verliest het motorparkeerterrein zijn functionaliteit als motorparkeerplaats niet. GroenLeven uit Heerenveen is de initiatiefnemer die alle partijen bij elkaar heeft gebracht en eerder heeft bewezen dat zij de partij in Nederland is die het zonnepanelenproject kan realiseren. De Provincie Drenthe speelt daarnaast een positieve en actieve rol door het hele project te assisteren.

Noordse Stern op Ameland fotograaf Jan Spoelstra Een visdiefje op de Feugelpôlle, foto uit het boek “Ameland Vogel-Eiland” van fotograaf Jan Spoelstra.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel