Pieter Jan Borsch van Ameland krijgt een lintje.

Posted on juli 1, 2014

0


ameland fotograaf Jan Spoelstra

Pieter Jan Borsch uit Hollum koninklijk onderscheiden

Ballum.-  – Vanmiddag ontving Pieter Jan Borsch in het diepste geheim uit de handen van Burgemeester Albert de Hoop een Lintje. Op het gemeentehuis van Ameland werd hij koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Borsch ontving deze onderscheiding ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als beheerder van het Cultureel Historisch Museum Sorgdrager in Hollum (dienstverband via WSW, Oostergo, NEF en sinds 2014 bij gemeente Ameland). Daarvoor was hij werkzaam als automonteur. Sinds januari 2014 is de Hollumer niet meer verbonden aan de STAM. Pieter Jan Borsch maakt gebruik van een levensloopregeling voorafgaand aan zijn pensioen. Naast  zijn werk als beheerder van het museum, was er een jarenlange actieve inzet voor de Amelander samenleving zoals:

  • 1974 – heden – Al ruim 40 jaar is de heer Borsch dijkwacht op Ameland. Bij storm en ontij houdt hij als vrijwilliger de dijk in de gaten.
  • 1981 – heden -Ook bij het Dorpsbelang Hollum is de heer Borsch actief. Als vrijwilliger en bestuurslid zet hij zich sinds 1981 in voor het dorp (met uitzondering van de periode 1989-1998). Hij initieert plannen en draagt een steentje bij aan de organisatie van diverse dorpsactiviteiten.
  • 1984 – heden – Als vrijwilliger van de Stichting Ouwe Pôlle Ameland levert de heer Borsch sinds 1984 een belangrijke bijdrage aan het behoud en de kennisoverdracht met betrekking tot de historie van Ameland. De heer Borsch is onder andere verantwoordelijk voor het ledenbestand, de financiën en het verspreiden van het donateursblad. Daarnaast voorziet hij de stichting van advies en vertelt hij tijdens fotoavonden en lezingen over de geschiedenis van Ameland.
  • 1991 – heden – Actief is de heer Borsch ook als lid van de Juttersvereniging op Ameland. Jaarlijks organiseert hij de strandschoonmaak met jutters en op regelmatige basis organiseert hij met groepen schoolkinderen de activiteit strandschoonmaken en voorlichtingsbijeenkomsten over zwerfvuil.
  • Tevens is hij vrijwilliger bij de molen De Verwachting in Hollum en lid van de Commissie Straatnaamgeving.

Noordse Stern op Ameland fotograaf Jan Spoelstra Een visdiefje op de Feugelpôlle, foto uit het boek “Ameland Vogel-Eiland” van fotograaf Jan Spoelstra.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel