Aan het werk in Friesland met subsidie Pastiel.

Posted on juli 2, 2014

0


ameland fotograaf Jan Spoelstra

Provincie helpt mensen aan het werk met subsidie Pastiel

Leeuwarden.- Met het project Pastiel Werkt! ondersteunt Wurkje foar Fryslân werkzoekenden bij het ontwikkelen van vakvaardigheden waardoor zij snel bij bedrijven kunnen worden ingezet. Voor de uitvoering van het project wordt €97.500 subsidie verstrekt door de provincie Fryslân.
Met deze subsidie wil de provincie uitkeringsgerechtigden zo snel en duurzaam mogelijk aan het werk helpen. Het doel is om ervoor te zorgen dat werkgevers werkzoekenden, waaronder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in hun bedrijf kunnen inzetten.
De regeling richt zich vooral op het invullen van niet vervulbare vacatures door gerichte her- of bijscholing en begeleiding. Werkgevers kunnen samen met de accountmanagers van Pastiel concrete opleidingswensen ontwikkelen en helpen met het invullen van hun vacatures. Pastiel bundelt dit met de wensen en vragen van andere ondernemers. ROCs en lokale opleiders kunnen hun opleidingsprogramma hierop aanpassen, zowel inhoudelijk als qua frequentie. Een specifieke doelgroep is de categorie werkloze werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Pastiel heeft deze doelgroep goed in kaart gebracht en weet wat wel of niet nodig is aan bijscholing. De regeling wordt in september operationeel.
Het project Pastiel Werkt! maakt onderdeel uit van het aanvalsplan Menselijk Kapitaal, onderdeel van het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. Binnen het aanvalsplan Menselijk Kapitaal is 5 miljoen euro gereserveerd om de werkloosheid in Fryslân te bestrijden. Wurkje foar Fryslân doet in totaal een investering van 300 miljoen euro in de mienskip. Hiermee willen we op korte termijn de Friese economie een impuls geven. Op lange termijn gaan we voor economische structuurversterking. Hoe we dat gaan doen kunt u lezen op http://www.fryslan.nl/wurkjefoarfryslan.

Noordse Stern op Ameland fotograaf Jan Spoelstra Een visdiefje op de Feugelpôlle, foto uit het boek “Ameland Vogel-Eiland” van fotograaf Jan Spoelstra.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Posted in: ameland actueel