Minder regels provinciale subsidies in Friesland.

Posted on juli 2, 2014

0


ameland fotograaf Jan Spoelstra

Minder regels provinciale subsidies

Leeuwarden.- Subsidie aanvragen, goede afspraken maken en daarna in één keer het geld ontvangen. De subsidieverstrekking van de provincie Fryslân gaat volgens het principe van ‘verantwoord vertrouwen’. Dit betekent duidelijke afspraken aan het
begin en minder controlemomenten tijdens uitvoering. De controles zijn afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag. De provinciale subsidieverordening (ASV) is hier nu op aangepast en treedt per 1 juli 2014 in werking. Doel is een snellere dienstverlening aan organisaties en inwoners.
Vanuit de nieuwe ASV werkt de provincie met ‘arrangementen’. Het eerste arrangement betreft subsidies tot 25.000 euro. Deze subsidies worden direct vastgesteld. Verantwoording achteraf is niet meer nodig. Bij het tweede arrangement gaat het om subsidies tussen 25.000 tot 125.000 euro. Afrekening vindt plaats nadat de aanvrager verantwoording heeft afgelegd.
Het derde arrangement betreft subsidies boven de 125.000 euro. De aanvrager verantwoordt de kosten en prestaties achteraf. De meeste subsidies zitten in het eerste arrangement. Dit betekent dat het grootste deel van de aanvragers met minder regeldruk te maken krijgt. Duidelijke afspraken maken op basis van vertrouwen.
Gedeputeerde Johannes Kramer: “It ferlienen fan subsydzjes is foar de provinsje in wichtige wize om risseltaten foar Fryslân te heljen. Jierliks giet de helte fan de totale provinsjale begrutting (sa’n 200 miljoen euro) nei subsydzjes”. Subsidies worden in het nieuwe systeem sterker gekoppeld aan de resultaten. Net als bij aanbestedingen gaat de provincie ook scherper na of de organisatie die subsidie krijgt de klus ook kan klaren, om zo risico’s te Meer eenheid in subsidieverstrekking overheden De veranderingen in de provinciale subsidieverstrekking in Fryslân sluiten aan bij de manier van werken van de rijksoverheid en andere overheden. Door uniforme procedures wordt subsidie aanvragen eenvoudiger voor aanvragers.

Noordse Stern op Ameland fotograaf Jan Spoelstra Een visdiefje op de Feugelpôlle, foto uit het boek “Ameland Vogel-Eiland” van fotograaf Jan Spoelstra.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Advertenties
Posted in: ameland actueel