Noorden en Rijk praten over verantwoorde groei landbouw

Posted on september 9, 2014

0


Tweede kamer cda Ameland foto: Jan Spoelstra
Koeien portret archieffoto: Jan Spoelstra

Noorden en Rijk praten over verantwoorde groei landbouw

Leeuwarden. – Fryslân, Groningen en Drenthe vinden het belangrijk dat groei binnen de landbouwsector in het Noorden kan plaatsvinden. Dit hebben de provincies op 8 september kenbaar gemaakt tijdens een werkbezoek van staatssecretaris Dijksma aan kaasfabriek A-ware in Heerenveen.
In Nederland is de groeiruimte voor melkveehouders beperkt. Dit komt doordat de landbouw bijna tegen het plafond zit wat de uitstoot van fosfaat betreft. Fosfaat komt vrij uit mest van koeien. Binnen de regelgeving van het Rijk is het niet mogelijk om groei binnen het fosfaatplafond aan één regio toe te wijzen. Dit meldde de staatssecretaris tijdens het werkbezoek. Wel wil het Rijk het Noorden betrekken in het actieplan dat wordt gemaakt om grondgebondenheid te stimuleren, zo bleek uit de gesprekken. Grondgebonden groei houdt in dat er voldoende grond is voor de extra productie van voer en de afzet van mest. In Noord-Nederland is ruimte om via grondgebonden groei de melkproductie met minstens 30% te laten groeien. Dit toont onderzoek van Wageningen UR en Accon AVM aan.
De grondgebonden melkveehouderij is in Noord-Nederland een van de belangrijkste pijlers voor de economie. Om groei in de melkveehouderij mogelijk te maken is het van belang dat de melkveehouderijsector een aantal maatregelen neemt. Gedeputeerden Johannes Kramer (Fr), Henk Staghouwer (Gr) en Rein Munniksma (Dr) pleiten daarom onder meer voor een goede samenwerking met akkerbouwers in de nabijheid. Het overschot aan mest moet de melkveehouderij deels kwijt kunnen aan de akkerbouw. Hierdoor ontstaat meer milieuruimte om een duurzame groei mogelijk te maken. Daarnaast gaat het om innovaties zoals het gebruik van minder eiwitrijk voer, waardoor koeien minder fosfaat ‘uitstoten’. En ook zijn innovaties nodig in mestscheiding en stalsystemen. De overheden willen boeren graag helpen om deze stappen te kunnen zetten.
ameland fotograaf Jan Spoelstra

 

Noordse Stern op Ameland fotograaf Jan Spoelstra

Een visdiefje op de Feugelpôlle, foto uit het boek “Ameland Vogel-Eiland” van fotograaf Jan Spoelstra.

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

 

 

Posted in: ameland actueel