PvdA vindt nieuwe gasboringen bij Harlingen ondenkbaar.

Posted on december 14, 2014

0


Leeuwarden. – Geen Groningse toestanden in Fryslân. Voor de PvdA is het ondenkbaar dat gaswinbedrijf Vermillion opnieuw naar gas gaat boren bij Harlingen. Toch gaat Vermillion, ondanks dat het zegt geen plannen te hebben voor hervatting van gaswinning, onderzoek doen naar de toekomst van het Harlingenveld. De PvdA is eveneens verbijsterd over het feit dat gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) niet direct afwijzend heeft gereageerd op de plannen.
“We willen niet dat er bij Harlingen opnieuw naar gas wordt geboord, ook niet als blijkt dat deskundigen voorspellen dat het met de bodemdaling wel meevalt”, zo benadrukt woordvoerder Hetty Janssen. “Vaak blijkt het later namelijk helemaal niet mee te vallen.” De PvdA wil voorkomen dat Fryslân te maken krijgt met aardbevingen zoals in Groningen. Daarnaast gaat de partij voor een duurzame toekomst en wil het niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.
De aanleiding voor de oproep van de PvdA om de gasboringen niet te hervatten is het rapport ‘Gasveld Harlingen Boven-Krijt: onderzoek naar bodemaling’. Hierin wordt door Vermillion toegelicht waarom de bodemdaling in Noordwest Fryslân vele malen groter is dan oorspronkelijk voorspeld. Op dit rapport reageerde gedeputeerde Poepjes door te stellen dat minister Kamp gaswinning bij Harlingen mag heroverwegen als dit veilig en verantwoord gebeurt. Voor Janssen is het ondenkbaar dat er in de toekomst bij Harlingen weer naar gas wordt geboord. “De PvdA wil dit absoluut niet.” De reactie van Poepjes geeft hiervoor echter geen garantie. Daarom zal de PvdA het onderzoeksrapport en de reactie van Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk op de agenda van de Provinciale Staten zetten.

Posted in: ameland actueel