Ameland – Lezing Ouwe Pôlle: De VOC in India

Posted on januari 16, 2015

0


Nes. – Vrijdag 16 januari 2015 is er in Hotel de Jong om 20:00 uur een lezing van Bauke van der Pol De voordracht van de  cultureel antropoloog heeft als onderwerp: “De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in India”
De Verenigde Oost-Indische Compagnie wordt vaak geassocieerd met Indonesië, China en Japan. Maar in India bestreek de VOC een gebied, groter dan alle andere VOC-gebieden in Azië samen. De Compagnie was van 1604 tot 1795 actief in India. De Nederlandse handelsband met India is dan ook veel ouder dan die met bijvoorbeeld Australië of de VS. Toch is lang niet bij iedereen bekend dat er rond de hele kustlijn, van Surat tot Calcutta, Nederlandse overblijfselen uit 17e en 18e eeuw te vinden zijn.
In zijn lezing neemt drs. Bauke van der Pol het publiek mee op reis langs vestingen, buitenhuizen, pakhuizen, factorijen en prachtige begraafplaatsen met unieke grafmonumenten. Speciale aandacht besteedt hij aan de Canter Visscher’s uit Dokkum die in de 18e eeuw als koopman en dominee in India werkten. Ook gaat hij in op de vraag waar eigenlijk de stof vandaan komt die de Hindelooper kostuums zo karakteristiek maakt.
Bauke van der Pol is cultureel-antropoloog en bereisde India in de afgelopen veertig jaar talloze malen. Hij schreef een aantal boeken over de historische relatie India – Nederland waaronder De VOC in India en werkt momenteel aan een boek met als titel Holland aan de Ganges.

Posted in: ameland actueel