Ameland toog voor vaargeul naar Den Haag.

Posted on juni 11, 2015

1


Den Haag. – Getooid met een paarse sticker zaten vier genodigden achter de tafel in de Thorbecke zaal. Gadeslagen door een publieke tribune vol Amelanders werden ze gehoord door Tweede Kamerleden..

In navolging van twee bussen Terschelling togen er nu een kleine vijftig Amelanders per touringcar  naar de regeringsstad. Bij aankomst op de parkeerplaats was er even de angst dat Texel het kleinere eiland de baas was. De drie bussen van het andere waddeneiland bleken slechts bedoeld voor een schoolreisje.

Problemen en oplossingen rolden na vragen van de Tweede Kamerleden onder aanvoering van de coalitie Lutz Jacobi en Aukje de Vries over de tafel. En telkens weer kwam het gezelschap uit op verbreding van de vaargeul. Een doorsteek baggeren van een zandplaat kan dan ook nog wel. Op de suggestie van Lutz om dienstregeling aan te passen aan de huidige situatie werd nauwelijks ingegaan. Met alleen een “dan zou de laatste boot aankomen om twaalf uur ’s nachts” werd deze oplossing terzijde geschoven door vooral Ger van Langen met bijval van de burgemeester van het eiland. Burgemeester Albert de Hoop, Wagenborg Passagiers Diensten directeur Ger van Langen, Wout Jan Adema van Rijkswaterstaat en Arjan van der Weck van de Taskforce Deltatechnologie bleken het vooral bij baggeren te houden. Bij de laatste, van het onderzoeksbureau, begonnen wel de ogen te twinkelen toen de suggestie om de veerdam maar te verplaatsen ter berde werd gebracht. “Dit moet zeker onderzocht worden. Het kost tientallen miljoenen euro’s, maar het kan ook flinke besparingen aan het baggerwerk opleveren.” leidde zijn Arjan’s conclusie.
Over een paar weken gaan de volksvertegenwoordigers in debat met de verantwoordelijke bewindslieden. In de tussentijd worden de bewindslieden nog verder bijgepraat door lobbyisten, ook aanwezig in de Thorbecke zaal. En het gezelschap eilanders kwam slechts een kwartier te laat met de laatste veerboot op het eiland aan.

Posted in: ameland actueel