Behandeling aanvraag vergunningen natuurbeschermingswet tot 1 juli 2015

Posted on juni 11, 2015

0


Behandeling aanvraag vergunningen natuurbeschermingswet tot 1 juli 2015

Leeuwarden .- Boeren kunnen tot uiterlijk 1 juli 2015 een aanvraag indienen voor een Natuurbeschermingswet vergunning onder de huidige regeling. Boeren met onvolledige aanvragen, krijgen vanaf heden 14 dagen de tijd en uiterlijk tot 1 juli om de aanvraag aan te vullen. Na 1 juli kunnen boeren alleen aanvragen indienen onder de nieuwe regeling van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Als bij bedrijfsactiviteiten stikstof wordt uitgestoten is soms een vergunning nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet. Met de huidige regel mogen boeren mestrechten kopen bij boeren die stoppen met hun boeren bedrijf. Stikstof ontstaat uit mest en elke boer mag een maximum hoeveelheid stikstof uitstoten. De maximumuitstoot van stikstof is onder andere opgenomen in het zogenaamde mestrecht dat een boer heeft. Vanaf 1 juli treedt de PAS in werking. Daarmee verandert een en ander aan de huidige regel. Boeren mogen dan geen mestrechten meer kopen bij boeren die stoppen met hun bedrijf. Dat betekent dat boeren zich dan moeten richten op andere maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken. Bijvoorbeeld aangepast voer geven aan de koeien of het aanpassen van de stal.
De inwerkingtreding van de PAS is al enige tijd bekend. 1 juli komt al snel dichterbij en de provincie wil boeren hier nogmaals aan herinneren. Boeren die nog gebruik willen maken van de mogelijkheid om mestrechten te kopen van stoppende collega’s moeten nu dus snel handelen.
De provincie Fryslân werkt op dit moment hard aan de afhandeling van liggende aanvragen voor vergunningen op basis van de Natuurbeschermingswet. Lukt het niet om de aanvraag op tijd compleet te maken dan wordt de aanvraag niet meer in behandeling genomen onder de huidige aanpak. Boeren kunnen dan vanaf 1 juli as. een nieuwe aanvraag of melding doen via de PAS.

Posted in: ameland actueel