Burgemeester Schiermonnikoog stopt

Posted on augustus 7, 2015

0


Burgemeester Schiermonnikoog stopt

Leeuwarden/ Schiermonnikoog. – De heer Sjon Stellinga stopt met onmiddellijke ingang als burgemeester van Schiermonnikoog. Dit heeft hij laten weten aan de gemeenteraad en Commissaris van de Koning John Jorritsma. In de relationele sfeer in Stellinga’s privésituatie heeft zich een aantal veranderingen voorgedaan. Die vragen nu al zijn tijd en aandacht. Daardoor vindt de heer Stellinga dat hij het ambt niet meer kan invullen op een manier die de gemeente volgens hem nodig heeft en verdient. De heer Stellinga (PvdA, 57) benadrukt dat hij het werk op Schiermonnikoog met uitzonderlijk veel plezier en inzet heeft gedaan. ,,Het spijt me dan ook dat ik deze stap moet nemen, maar voor het eilander bestuur en ook voor mijzelf en mijn dierbaren is dit beter.’’ Hij heeft de Koning via de Commissaris vandaag verzocht hem met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. Ook de gemeenteraad is geïnformeerd.

Zowel de gemeenteraad als de heer Jorritsma laten weten het besluit van de heer Stellinga te betreuren en tegelijk te respecteren. ,,Zonder verder op details in te gaan, vind ik het een moedige en begrijpelijke stap van de heer Stellinga. Ik wens hem en zijn dierbaren voor de komende periode rust en sterkte toe’’, zegt de heer Jorritsma. De gemeenteraad spreekt zijn grote waardering uit voor de constructieve, enthousiaste en oorspronkelijke wijze waarop de heer Stellinga de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan zijn ambt. Op korte termijn spreekt de Commissaris met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad over de benoeming van een waarnemend burgemeester. Deze waarnemer overbrugt de periode tot de aanstelling van een Kroonbenoemde burgemeester.

Posted in: ameland actueel