Friese gemeenten financieel krap

Posted on december 18, 2015

0


Financiële positie gemeenten onder druk

Leeuwarden. – De Friese gemeenten presenteren voor 2016 allemaal een sluitende begroting. Door de decentralisaties in het zorgdomein staan de begrotingen steeds meer onder druk. Er staan vijf gemeenten onder Arhi-toezicht vanwege herindeling. In 2016 blijft de gemeente Heerenveen onder preventief toezicht. De overige gemeenten staan onder regulier toezicht. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek dat de provincie Fryslân uitvoert.

De Friese gemeenten hebben ondanks een licht herstel van de economie moeite om de financiële positie gezond te houden. De naweeën van de recessie spelen een rol waarbij grote bedragen zijn afgeschreven op de grondposities. Dat in combinatie met de extra zorg taken maken de financiële toekomst van gemeenten onzeker.

In het onderzoek is gekeken of de begroting en meerjarenbegroting sluiten. Daarnaast is gekeken naar onderwerpen die de financiële positie beïnvloeden zoals de weerstandscapaciteit, beheer en onderhoud van kapitaalgoederen en de grondpositie. In de afgelopen jaren hebben gemeenten forse verliezen genomen binnen de grondexploitatie of op andere wijze beschikt over de reserves.
De gemeenten krijgen de begroting rond, maar de druk neemt toe. De begrotingen laten zien dat de Friese gemeenten zich dit goed realiseren

Posted in: ameland actueel