Haas mag niet op Ameland blijven.

Posted on december 29, 2015

0Albert Kramer. maker van de groene kunsthaas, verbaast zich over het feit dat de gemeente Ameland “geen budget heeft voor kunst”. De kunstenaar vervolgt: “Men is soms geneigd te denken in ‘wat het kost’ terwijl de aandacht moet gaan naar ‘wat is het waard’. De eerste benadering kun je verwachten van particulieren die geen zicht hebben op het grote geheel, maar verwacht ik niet van een gemeenteraad.
Mijn haas is duur als je hem als particulier zou moeten kopen. Hij zou dan immers in de meeste gevallen zichzelf niet direct terug verdienen, maar hij is de afgelopen maand enorm in waarde gestegen voor mij, maar met name voor Ameland. De VVV heeft een mooie brochure uitgegeven met de haas bij de vuurtoren. Ik zie nu al de vele teleurgestelde bezoekers naar de haas bij de vuurtoren vragen. Het had een mooie publiekstrekker kunnen zijn waar o.a. de hele middenstand profijt van zou kunnen hebben. Per bezoeker gerekend is het een zeer kleine investering. Dat de haas een kunstwerk is maakt in mijn opinie niet uit. Het gaat in feite over marketing. Een gemiste kans.
Hij geeft deze reactie naar aanleiding van de afwijzing zijner voorstellen om de haas op Ameland te laten blijven door de B&W van Ameland bij monde van burgemeester Albert de Hoop.
In een brief geeft deze o.a. aan: De gemeente Ameland heeft geen beleid en ook geen budget voor aankoop van kunst.
Een andere reden is dat, als we elk jaar kunst zouden aanschaffen, het na 19 jaar wel erg vol in de openbare ruimte wordt. Een ander feit is dat daarmee het bijzondere accent van de kunstmaand november verloren gaat, omdat dan het hele jaar door kunst te bekijken is op Ameland.
Ik heb uw verzoek nogmaals aan het college van B&W voorgelegd maar het gemeentelijk beleid staat aankoop niet toe.
Ik moet u zeggen dat er elk jaar wel een kunstobject is waarvan we allen zeggen, dat zouden we moeten houden. Maar we doen het niet.
Met een: “Wij vinden het heel sympathiek dat zoveel mensen uw inbreng voor de kunstmaand hebben kunnen waarderen. Dit is waarvoor we de kunstmaand ieder jaar weer met zoveel vrijwilligers mogelijk maken.
Maar helaas kunnen we niet ingaan op uw aanbod., besluit de ene Albert aan de andere Albert zijn schrijven.

Het is jammer dat de Groene Haas niet een zelfde behandeling krijgt als het “groene hek” kunstwerk. Dit overblijfsel van een kunstmaand werd tot verrassing van omwonenden plotseling geplaatst in de openbare ruimte van Nes midden op de Torenshoogte.

Posted in: ameland actueel