Geluid straaljagers meten.

Posted on februari 18, 2016

0


Microfoons houden JSF in de gaten

Den Haag.- Leg een permanent geluidsmeetnet aan rond de vliegbases in Leeuwarden en Volkel. Dat is het advies in het vandaag uitgebrachte adviesrapport aan defensieminister Hennis-Plasschaert. Het meetnet moet duidelijk maken of het geluid van de F-35, beter bekend als JSF, binnen het toegestane niveau blijft. Gedeputeerde Michiel Schrier van Fryslân bood het advies vandaag aan de minister aan.Hij was voorzitter van de stuurgroep die het advies voorbereidde.De minister neemt de adviezen over, zo schrijft ze in haar Kamerbrief

Omwonenden van de beide vliegvelden uitten hun zorgen over het geluid van de JSF. Zij zijn bang dat de JSF meer lawaai maakt dan de huidige F-16.  Zij vrezen dat de methode die normaal wordt toegepast om het geluidsniveau van vliegtuigen te bepalen, onvoldoende betrouwbaar is om de overlast te beoordelen. Daarom diende Kamerlid Angelien Eijsink een motie in om met een permanent meetnet het geluidsniveau in de gaten te houden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) deden onderzoek naar de beste methode om het geluid te meten. Zij adviseren beide om permanente geluidsmeetnetten aan te leggen rond de vliegvelden Leeuwarden en Volkel. Die houden met microfoons in de gaten of de vliegtuigen zich aan de afgesproken geluidsnormen houden. Verder komen in een aantal woonkernen microfoons die de geluidspieken op die locaties registeren. Een mobiele meetpost moet tenslotte de mogelijkheid geven om ook op andere plekken de geluidspieken duidelijk te maken.

Het geluidsmeetnet is niet de enige wens van de omwonenden. De stuurgroep dringt ook aan op een duidelijke informatievoorziening over de JSF. Omwonenden  hebben aangegeven graag informatie te willen krijgen over vliegroutes, geluidsniveaus en activiteiten

Omwonenden hebben een belangrijke stem gehad in het onderzoek. Zij vormen samen met provincie- en gemeentebestuurders en met Defensie een Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne, kortweg COVM. Die commissies houden zich bezig met geluidshinder van de vliegvelden. De COVM’s van Volkel en Leeuwarden en Defensie zelf vormden de stuurgroep die de opdrachten aan het RIVM en NLR hebben verstrekt en begeleid

 

Advertenties
Posted in: ameland actueel