Noordoost Friese mienskip aan het crowdfunden

Posted on april 18, 2016

0


Zes initiatiefnemers in noordoost Fryslân zijn hard aan het werk om door middel van crowdfunding geld of goederen te krijgen om hun initiatief uit te voeren. Het gaat hierbij om een proef vanuit het Iepen Mienskipsfûns.

“Wy binne ynteressearre yn oare wizen wêrmei’t we goede projekten stypje kinne. Subsydzje jaan is net altyd de ienigste oplossing. Dêrom bin ik wiis mei dizze gearwurking mei Crowdfunding Fryslân, wêrby’t we in proef dogge dy’t fia it provinsjale Iepen Mienskipsfûns ferrint”, vertelt gedeputeerde Johannes Kramer.
Ook vanwege de veranderende, meer faciliterende, rol van de overheid, is het goed om te kijken naar de huidige wijze van subsidiëren. Inwoners zijn zelf ook verantwoordelijk voor het realiseren van projecten. Ervaring leert dat het beter en gemakkelijker kan. Met meer resultaat via maatschappelijke crowdfunding: crowdfunding waarbij overheid, bedrijven en particulieren via een platform bijdragen aan goede projecten. Financieel, met kennis of met materiaal en goederen. “Als samenwerkende gemeenten in noordoost Fryslân staan wij achter dit initiatief. We hopen dat hierdoor ook andere dorpen of initiatiefnemers gestimuleerd worden en zelf in actie komen om hun ideeën te realiseren!”, aldus wethouder Jelle Boerema van Kollumerland c.a..

De campagneperiode loopt van 18 april tot 30 mei. Op
http://www.voorjebuurt.nl/noordoost-fryslan zijn de initiatieven te vinden. Mensen kunnen via deze site aangeven of ze geld of goederen willen doneren en krijgen daar ook wat voor terug. Via een teller is te zien wat de tussenstand is van het benodigde bedrag of goederen.

  • De initiatieven zijn:
    · Dorpshuis Munnekezijl
  • · Waddenbelevingscentrum Holwerd: speeltoestellen in de vorm van levensechte zeehonden
  • · Museum Dokkum: restauratie van het langste schilderij van Dokkum
  • · PKN Driesum: restauratie kerk
  • · Bruisend Hart Hallum: zwembad
  • · Speeltuin Feanwâlden
Posted in: ameland actueel