Innovatieve bescherming Waddendijk Friese kust

Posted on april 25, 2016

0


Innovatieve bescherming Waddenzeedijk Friese kust gestart

Oude Bildzijl. – In opdracht van Wetterskip Fryslân is Heijmans maandag 25 april officieel gestart
met de verbetering van de Waddenzeedijk. Over een traject van 13 kilometer krijgt
de dijk een laag Elastocoast; innovatief en natuurvriendelijk materiaal dat de dijk
ook de komende 50 jaar duurzaam beschermt tegen erosie en hoogwater. Voor het
eerst in Nederland wordt dit materiaal op deze grote schaal toegepast voor een
dijkverbetering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Met het aanbrengen van de eerste laag Elastocoast gaven programmadirecteur
Roeland Hillen van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma en dagelijks
bestuurder Bé de Winter van Wetterskip Fryslân het startsein voor de werkzaamheden.
Bé de Winter: ‘Dankzij dit innovatieve materiaal is het verwijderen van de dijkbekleding niet nodig. Hierdoor kunnen wij het project in een kortere periode, tegen lagere kosten en met minimale hinder voor omgeving en natuur uitvoeren.’ Roeland Hillen: ‘De komende jaren staan we in Nederland voor de grootste dijkverbeteringsoperatie ooit.

Zo’n 1100 kilometer wordt via het Hoogwaterbeschermingsprogramma aangepakt. Met
dit soort innovaties houden we de kosten in bedwang. Een bijzondere dag voor de
dijkenbouwers in Nederland.’
Het werk is nodig omdat de dijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum niet
meer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. De onderkant van de dijk krijgt aan de zeezijde een dikke laag Elastocoast: steen gemengd met twee componenten bind-middel. Dit nieuwe materiaal is twee keer zo sterk als asfalt en remt door de open
structuur de golven. Ook vormt het een goede ondergrond voor algen, wieren,
schelpdieren en andere kleine organismen aan de waterkant van het Natura 2000‐
gebied Waddenzee. Het wordt ter plaatse gemaakt in een speciaal ontwikkelde
productie‐installatie en vervolgens aangebracht op de dijk. Uiterlijk 1 oktober 2016 is de dijkverbetering klaar. De totale projectkosten bedragen 12 miljoen euro.

Posted in: ameland actueel