Eén lintje op Ameland

Posted on april 26, 2016

0


Nes. – Tijdens de Algemene Gelegenheid op dinsdag 26 april had burgemeester Albert de Hoop van Ameland de eer om een Koninklijke Onderscheiding uit te reiken aan de heer Dirk Kooiker (66) uit Buren. De heer Kooiker werd benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Kooiker, die in december van vorig jaar na ruim 40 jaar als directeur bij Vakantiepark Klein Vaarwater in Buren afscheid nam, ontplooide de volgende activiteiten:

  • 1974-1998/2008: vrijwilliger en bestuurslid (1974-1976) en voorzitter 1976-1979, 1982-1998 en 2008) van voetbalvereniging Geel Wit.
  • 1987-2003 en 2008-2015: Bestuurslid (2008-2014), penningmeester (1996-2003) en vicevoorzitter (19871996) van VVV Ameland en tevens bestuurslid van VVV Friesland namens de Waddeneilanden en de provinciale Friese marketingorganisatie.
  • Daarnaast was hij betrokken bij de ontwikkeling van de toeristische visie voor Ameland, het recreatief verblijfsplan en de toeristische beleidsontwikkeling van Ameland en de Waddeneilanden.
  • 1996-2014: Bestuurslid van Vereniging van Recreatie-ondernemers Nederland (RECRON) regio Friesland en tevens voorzitter van de afdeling Ameland. De heer Kooiker leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de structuurvisie op het toerisme in Friesland.
  • 2004-heden: Voorzitter van Stichting De Vrienden van Geel Wit. Deze stichting beoogt de financiële ondersteuning van voetbalvereniging Geel Wit.
  • De heer Kooiker is tevens mede-initiatiefnemer van de Kunstmaand Ameland.
Posted in: ameland actueel