Toezicht REC Harlingen voldoende.

Posted on juni 24, 2016

0


Staatssecretaris: toezicht op REC adequaat

Den Haag. -De vergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij de REC in Harlingen zijn naar behoren. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma aan het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Ze liet onderzoeken of de provincie Fryslân haar taken als bevoegd gezag goed uitvoert. De aanleiding daarvoor waren veronderstellingen dat de provincie die taken verwaarloosde. Daarvan is bij de REC geen sprake, zo stelt de staatssecretaris.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voerde het onderzoek uit. Kamerlid mevrouw Van Tongeren van Groen Links stelde op 16 februari Kamervragen over het toezicht op de REC. Die vragen gingen over het oogluikend toestaan van een zogenoemde bypass bij de REC. De inspectie heeft gekeken of de provincie heeft gehandeld volgens de omgevingsvergunning van de REC, de landelijke regelgeving en het Friese toezicht- en handhavingbeleid.

Volgens de ILT heeft de provincie een uitgebreide procedure gevolgd bij de totstandkoming van de omgevingsvergunning van de REC. Daarin heeft ook de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een rol gespeeld. Onafhankelijke deskundigen hebben ten tijde van dat vergunningsproces geoordeeld dat de REC gebouwd is volgens de best beschikbare techniek.

De ILT stelt ook vast dat de toezichthouders en handhavers van de FUMO werken volgens het provinciaal beleid voor toezicht en handhaving. De lasten onder dwangsom naar aanleiding van de storing op 1 en 2 oktober 2015 zijn daarvoor bewijs.Toezicht en handhaving gebeuren sinds 2014 door de FUMO, die dat in opdracht doet van de provincie.

Gedeputeerde Michiel Schrier is blij met de resultaten van het onderzoek. “Wij staan voor objectieve, uniforme en adequate vergunningverlening, toezicht en handhaving. De brief van staatssecretaris Dijksma is een bevestiging dat de FUMO dit bij de REC goed heeft gedaan.”
De gedeputeerde noemt het verder altijd goed kritisch naar jezelf te kijken. Onlangs liet hij al weten dat de procedures voor toezicht en handhaving aangescherpt zijn.

Posted in: ameland actueel