Subsidie voor getijdenwijzer Terschelling

Posted on juli 8, 2016

0Beleef het getij op Terschelling

Stichting passantenhaven Terschelling ontwikkelt een getijdenwijzer voor de passantenhaven op Terschelling. De wijzer is bedoeld om het getij actief te beleven. Dit kan door de getijdenwijzer in te lopen. Voor dit project ontvangt de stichting
€ 35.000,- subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De totale investering bedraagt ruim € 95.000,-.

Eén van de belangrijkste kenmerken van de Waddenzee is het getij. Watersporters zijn zich niet altijd bewust dat dit een getijdengebied is en dat geulen en zandbanken een grote rol spelen voor de bereikbaarheid van verschillende havens. Een getijdenwijzer biedt uitkomst. De wijzer op de land-mast maakt straks inzichtelijk welke geulen en/of plaatsen bereikbaar zijn bij een bepaalde waterstand. De mast in het water is een waterstanden peilstok. Hier op staat ook de waterstandengeschiedenis van Terschelling op beschreven.

Het idee voor de bouw van een getijdewijzer is afkomstig van de havenmeesters van de passantenhaven. Bezoekers en watersporters stellen hen regelmatig vragen over de werking van het getij, waterstanden, geulen en bereikbaarheid van havens aan de Waddenzee. Met de getijdenwijzer krijgt men besef van wat het getij betekent en doet. De getijdenwijzer is ontworpen door kunstenaar Marc van Vliet. Hij is o.a. bekend van de Zonnewijzer op het Groene Strand tijdens Oerol 2015.

Advertenties
Posted in: ameland actueel