Meepraten veerverbinding Ameland

Posted on juli 12, 2016

0Informatiebijeenkomst Open Plan Proces veerverbinding
Ameland – Holwerd
Nes. – Voor inwoners en ondernemers van Ameland organiseert de
gemeente Ameland op woensdag 13 juli en donderdag 14
juli twee informatiebijeenkomsten over het Open Plan
Proces (OPP) met betrekking tot de veerverbinding tussen
Ameland en Holwerd. Binnen het OPP zijn er korte en
lange termijn oplossingsrichtingen voor handen die
Rijkswaterstaat, Wagenborg Passagiersdiensten en de
gemeente Ameland in samenwerking met onafhankelijk
procesbegeleider Marc Jager en Jan Willem de Kleuver van
Twynstra Gudde nader uitwerken tot een voorstel van
maatregelen om de vertragingen van de veerboot te
verminderen.
Oplossingsrichtingen op korte termijn
1. Verkorten van de vaarafstand door middel van het
aanpassen van de huidige vaarweg middels één of
meerdere bochtafsnijdingen
2. Aanpassen van de dienstregeling op basis van de
actuele vaartijden
3. Verder optimaliseren van het proces van in- en
uitladen van passagiers en vracht
4. Creëren van extra vervoersaanbod naast de
reguliere schepen
5. Verder optimaliseren van het huidige
baggerregime en de baggervoorwaarden binnen
bestaande NB-vergunning
Tijdens de twee informatiebijeenkomsten geven we u een
toelichting op de diverse oplossingsrichtingen. Ook willen
we graag met u van gedachten wisselen over deze
oplossingsrichtingen en het eventueel aanpassen van de
dienstregeling. We nodigen u van harte uit om bij één van
de informatiebijeenkomsten aanwezig te zijn!
Inwoners van Hollum en Ballum zijn van harte welkom op
woensdag 13 juli om 20.00 uur in Ons Hol in Hollum.
Inwoners Nes en Buren zijn van harte welkom op
donderdag 14 juli van 20.00 uur in Hotel Hofker in Nes.

Advertenties
Posted in: ameland actueel