Ameland praat mee over veerverbinding

Posted on juli 13, 2016

0Jaap Bruin uit Hollum spreekt suggesties uit voor verbetering veerdienst. foto: Jan Spoelstra

Hollum.- Ruim zeventig inwoners, voornamelijk van de westzijde van het eiland waren naar het ontmoetingscentrum gekomen.Ze konden frustraties en hun oplossingen daarvoor spuien. Vooral de betrouwbaarheid van de halfnegen boot wordt belangrijk gevonden zo bleek. . “Voor Wagenborg: Gewoon zeggen wat het is” “Je moet toe naar een reeële dienstregeling.” waren opmerkingen die onder andere gehoord werden.”Plaats een derde veerboot.” “We zitten niet met zijn allen te wachten op een duurder bootkaartje,” “Was pas op Curacao daar had je om acht uur al de telegraaf, hier pas om elf uur.” “De Zeeuwen hebben in de jaren tachtigde mossels van het wad gehaald. De mosselpollen hielden de geulen vast. Het wad is nu één vlakke plaat geworden.”
Opmerkingen die geuit werden op de eerste van twee avonden belegt door de stuurgroep voor verbetering van de veerverbinding naar Ameland. Gemeente Ameland, Wagenborg Passagiersdiensten en Rijkswaterstaat/miinisterie van infrastructuur willlen in deze stuurgroep middels een Open Plan Proces komen tot korte en langere termijn oplossingen voor een betere verbinding naar het waddeneiland. Ze hebben hiervoor Marc Jager en Jan Willem de Kleuver aangetrokken om dit te begeleiden,
De avonden zijn vooral voor de inwoners van de gemeente Ameland liet de Jager vooraf weten. Wagenborg en Rijkswaterstaat waren daarom niet aanwezig. Hoewel beiden dit wel graag wilden
Na een korte introductie en een schets van de stand van zaken, was het vooral aan de eilanders om hun meningen en vooral oplossingsuggesties naar voren te brengen, Niet de vaartijd, maar vooral de onzekerheid over vertragingen is de grootste ergernis, De onduidelijke communicatie vanuit Wagenborg speelde daarbij een hoofdrol. Veel steun is er voor een aanpassing van het afvaartenschema. UIt cijfers die Marc de Jager meebracht werd al snel duidelijk dat binnen het huidige te weinig tijd is om een overtocht binnen de beschikbare tijd te voltooien. Samen met het laden en lossen kost dat meer dan een uur gemiddeld. Dat betekent naast dat het wel lukt ook voor een aantal afvaarten een veel langere vaartijd nodig is, merkte de procesbegelieder fijntjes op.
De boten zitten bijna nooit vol passagiers In 2015 waren er maar 22 afvaarten met meer dan 1100 mensen. Daar en tegen komt het wel regelmatig voor dat het autodek wel helemaal bezet is. Als suggestie werd genoemd om het parkeren in Holwerd goedkoper te maken, zodat meer mensen hun auto niet meenemen.
Rapportage wordt eind oktober verwacht.

Posted in: ameland actueel