Veel bezwaar boren Schiermonnikoog

Posted on juli 20, 2016

0De schaduw van een booreiland. foto: Jan Spoelstra

Schiermonnikoog/Den Haag. – Bijna vierhonderd mensen, natuurorganisaties en de gemeente tekenden beroep aan tegen de proefboringen bij Schiermonnikoog.
Bezwaarmakers vinden onder andere dat de Crisis- en herstelwet niet juist is toegepast. Verder stellen de indieners dat er onzekerheid is of grote effecten op de Natura 2000gebieden zijn uitgesloten. Verder vrezen ze de aantasting van de landschappelijke kwaliteiten van Schiermonnikoog Met als gevolg negatieve effecten op toerisme en recreatie en economie van het eiland als gevolg, Zo beschreven in het bezwaarschrift.
Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog, gemeente Schiermonnikoog en bijna vierhonderd bezorgde waddenliefhebbers verwijzen ook naar het in december in Parijs overeengekomen klimaatakkoord.

Minister Henk Kamp houdt strak vast aan zijn verlening va de vergunningen voor proefboringen. Dit noodzaakte de bezwaarmakers naar de rechter te stappen.

Tussen het bootje en het booreiland op de foto ligt een afstand van ongeveer 10 km.

Advertenties
Posted in: ameland actueel