Leeuwarden 2-5 sept: haltes lijn 66 vervallen

Posted on september 1, 2016

0


Verkeershinder Leeuwarden 2-5 sept: haltes lijn 66 vervallen

Leeuwarden/ Nes. – In het weekend van 2 september tot en met 5 september vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats in het noorden van Leeuwarden. Aan de noordkant van Leeuwarden is sprake van verkeershinder en wegomleidingen. Indien u tussen Holwerd en Leeuwarden wilt reizen, wordt er aangeraden van een alternatieve route (via de haak om Leeuwarden-Stiens) gebruik te maken.

Openbaar vervoer
In verband met de wegwerkzaamheden rijdt buslijn 66 van vrijdag 18.00 uur tot en met maandag 6.00 uur vanaf Leeuwarden via de Harlingersingel, de Harlingerstraatweg, N31, N383 en N398 (via de haak) richting Holwerd en vice versa. De volgende haltes komen te vervallen:
  • Leeuwarden, hoek Spanjaardslaan
  • Leeuwarden, Sint Bonifatiuspark
  • Leeuwarden, De Bontekoe
  • Leeuwarden, Vliegveld

Meer informatie

Voor meer informatie over de wegwerkzaamheden kunt u kijken op: www.fryslan.frl/verkeersinformatie en www.vrij-baan.nl. Wilt u meer weten over het openbaar vervoer? Kijk dan op www.9292ov.nl of www.arriva.nl.

Posted in: ameland actueel