CDA wil betere verdeling treintijden Leeuwarden-Zwolle

Posted on oktober 19, 2016

0


CDA wil betere verdeling treintijden Leeuwarden-Zwolle

Op 18 oktober jl. berichtte het Friesch Dagblad dat de nieuwe dienstregeling van de NS, die ingevoerd wordt op 12 december, voor Fryslân slecht uitpakt. NS wil wel naar verbeteringen kijken, maar invoering zal op zijn vroegst in februari plaatsvinden. De plannen van NS leiden o.a. tot andere vertrektijden. Stoptreinen van Leeuwarden naar Zwolle vertrekken straks om .08 en .20 over het uur, waardoor de tussentijden 12 en 48 minuten worden. Reizigers die net de trein van .20 over het uur missen, moeten dan dus 48 minuten op de eerstvolgende trein wachten, terwijl de trein wel twee keer per uur rijdt. Volgens het CDA kan deze verdeling beter.

De tijdverdeling is voor CDA-Statenleden Teus Dorrepaal en Wendy Zuidema-Haans aanleiding om Gedeputeerde Kramer op de situatie te wijzen. Dit doen zij door het stellen van schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten (GS). Het CDA vraagt zich af of het mogelijk is om te komen tot een betere verdeling van de vertrektijden en zo ja, wat hier dan voor nodig is. De verwachting van het CDA is dat de trein van .20 over het uur vrijwel leeg is. Daarom de vraag aan Kramer of het niet beter is om gelijk actie te ondernemen in plaats van afwachten tot februari.

Het CDA maakt zich ook zorgen over de openbaar vervoersverbindingen van Fryslân met de Randstad. Teus en Wendy zijn dan ook benieuwd of (en zo ja, op welke wijze) GS invloed gaat uitoefenen om de verbindingen tussen Leeuwarden en de Randstad te optimaliseren. Het CDA ziet graag een samenwerking met andere provincies.

Posted in: ameland actueel