CDA vindt POP3 ingewikkeld

Posted on januari 17, 2017

0CDA vindt subsidievoorwaarden POP3 te ingewikkeld.

Leeuwarden. – CDA Fryslân vraagt helderheid over problemen die initiatiefnemers ondervinden met de voorwaarden voor aanvragen voor de POP3-regeling. Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is gericht op ontwikkeling, duurzaamheid en innovatie in de agrarische sector.  Dit zijn thema’s die momenteel, en zeker ook in de toekomst, erg belangrijk zijn voor deze sector. Het CDA vindt het van groot belang dat innovatie gestimuleerd wordt

De CDA Statenfractie voerde de afgelopen weken gesprekken met ondernemers en organisaties uit de agrarische sector. In deze gesprekken werd gesproken over de agenda voor de komende jaren en zaken waar de sector tegenaan loopt. Als belangrijk punt kwam daaruit naar voren dat het zeer moeizaam is om aan de ingewikkelde voorwaarden voor aanvragen voor de POP3-regeling te voldoen.

Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een aanvraag te doen voor een project dat opgezet wordt voor de drie noordelijke provincies. Per provincie moet een aanvraag worden gedaan, op verschillende tijdstippen en soms zelfs voor verschillende onderdelen van de regeling. Daarnaast is het drempelbedrag voor het aanvragen van een bijdrage hoog, waardoor kleinere maar wel zeer innovatieve projecten niet in aanmerking komen.

De CDA fractie zou het zeer spijtig vinden als de regeling niet goed uitpakt en innovatie niet voldoende wordt gestimuleerd en stelt daarom vragen aan Gedeputeerde Staten.

De vragen zijn ingediend door CDA Statenlid Maaike Prins. Zij vraagt zich af of Gedeputeerde Staten op de hoogte zijn van de problemen die aanvragers met de POP3-regeling ondervinden en op welke wijze het college actie onderneemt om hier verandering in te brengen. Tevens wil Prins graag weten of deze problemen ook in andere provincies spelen en of het college in dat geval samenwerking heeft gezocht met andere provincies om de regeling beter toegankelijk te maken. Ten slotte vraagt het Statenlid hoe Gedeputeerde Staten aanvragers tegemoet zal komen om ervoor te zorgen dat kansrijke aanvragen gehonoreerd worden en niet vastlopen op de regelgeving.

 

Posted in: ameland actueel