Noorden de regio circulaire economie

Posted on januari 24, 2017

0


Noord-Nederland gunstigste regio voor circulaire economie

 Leeuwarden. – Op 24 januari 2017 tekenden een grote hoeveelheid partners het grondstoffenakkoord met het Rijk. Ook de provincie Fryslân en de Vereniging Circulair Friesland (VCF) zetten hun handtekening. Het akkoord is bedoeld om in samenwerking met die partners de circulaire economie te versnellen. Dat we duurzamer met grondstoffen omgaan, afval hergebruiken en milieudoelen halen. De provincie en VCF ondersteunen actief die ambitie. De feestelijke happening in Den Haag werd ook bijgewoond door minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma.

 “Alleen als we het met z’n allen doen, lukt het om de circulaire economie te versnellen!” Dat zegt een trotse John Vernooij, midden tussen alle partners van het Grondstoffenakkoord. Vernooij is naast directeur bij Omrin ook voorzitter van de vereniging. De Vereniging Circulair Friesland heeft de focus sinds begin 2016 op het samenwerken rondom de circulaire economie. Inmiddels doen tientallen bedrijven in Friesland mee. Er wordt ook gewerkt aan een Noord-Nederlandse aanpak. Vernooij “De aansluiting bij het Rijk en alle andere partners is voor ons ook een belangrijke impuls. Daarnaast willen we met de rest van Nederland kennis delen over onze aanpak.”   

 Gedeputeerde De Rouwe zette maar wat graag zijn handtekening onder de ambitie van het Rijk. Die sluit namelijk goed aan op de inspanning in Noord-Nederland. De Rouwe; “Noord-Nederland wil de meest gunstige ontwikkelregio zijn voor de circulaire economie.” De ondertekening en daarmee aansluiting op de Rijksinspanningen naar de circulaire economie, is een hele logische stap. De provincie gaat samen met het Rijk kijken op welke thema’s we specifiek actief worden. Het is de bedoeling dat dat op 1 maart 2017 bekend is. 

 

Posted in: ameland actueel