Geld voor Taal in Friesland

Posted on januari 30, 2017

0


Subsidie voor producties meertaligheid

Organisaties kunnen vanaf 31 januari een subsidie aanvragen voor culturele producties op het gebied van meertaligheid. Het gaat om taalprojecten voor zowel kinderen, ouderen, wetenschappers als recreanten. Er is in totaal € 100.000 beschikbaar.

De producties worden onderdeel van het open programma van Lân fan Taal. Lân fan Taal  is één van de grootste programma’s van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage zijn gericht op het samen beleven van taal en meertaligheid. Bijvoorbeeld het organiseren van een workshop gedichten schrijven en het maken van muziektheater in een streektaal. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Mei dit projekt wurdt taal yn al syn fasetten útljochte, foar elkenien yn in de mienskip. En mei dizze regeling kinne ferskate organisaasjes mei goede ideeën in bydrage oan dat oanbod leverje.”
De subsidieregeling wordt in 2017 drie keer opengesteld. De eerste periode is 31 januari 2017 tot en met 28 februari 2017. Voor kleine projecten is er maximaal € 500,- beschikbaar.  Voor grote projecten is het maximale bedrag € 5.000,-.
Lân fan Taal wil de rijkdom aan taal en meertaligheid in onze provincie delen met Fryslân en de wereld. De speerpunten zijn innovatie, participatie en educatie. Onderdeel van het programma is onder meer de bouw van de Taalekspo op het Oudehoofsterkerkhof.  Dit wordt het centrum van meertaligheid in Europa. Het gebouw blijft ook na 2018 staan.

Open programma
Het open programma heeft tot doel om het programma Lân fan Taal van onderop te versterken. Met de subsidie wil Lân fan Taal initiatiefnemers ondersteunen om in 2018 tot een programma te komen dat voor een breed publiek toegankelijk en interessant is.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op: http://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/lan-fan-taal_3325.html

Posted in: ameland actueel