Eerste Kansenfondssubsidie voor vier sociale projecten

Posted on februari 3, 2017

0Eerste Kansenfondssubsidie voor vier sociale projecten

 

Leeuwarden. – Vier sociale projecten uit Fryslân krijgen een subsidie uit het nieuwe Kansenfonds van de provincie. Dat is het resultaat van de eerste subsidieronde. Het Kansenfonds is er om mensen zo optimaal mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving. De vier projecten variëren van dementiepatiënten en vluchtelingen tot gedetineerden. Het totale subsidiebedrag is € 583.692,-.

Muziek kan mensen met dementie en andere kwetsbare ouderen helpen zich beter te voelen. Dat is de gedachte van CityProms Embrace, de maatschappelijke poot van CityProms, achter het project ‘muziek en dementie’. Met workshops willen ze musici en zorgverleners trainen om muziek te gebruiken bij de omgang met kwetsbare mensen.

Stichting 1 wil vluchtelingen laten integreren door ze als maatje te koppelen aan kwetsbare mensen, zoals ouderen, eenzamen of invaliden. Door ze te koppelen kunnen zij elkaar helpen. Het doel is dat de maatjes elkaar uiteindelijk langdurig blijven ondersteunen.

Kansarmen kunnen weer een betekenisvolle rol krijgen in de samenleving door vrijwilligerswerk te doen. Die gedachte zit achter het project van Wellzo om kansarme Friezen in te zetten als vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen ook een rol krijgen bij Leeuwarden-Fryslân 2018.

Humanitas start een project waarbij vrijwilligers gedetineerde vaders en hun gezinnen helpen. Ze helpen de gedetineerden hun rol van vader invullen. Ook helpen ze waar nodig om het contact binnen het gezin te herstellen. Op die manier wil Humanitas de kans verkleinen dat een gedetineerde opnieuw in de fout gaat. Ook wil ze maatschappelijke isolatie van betrokken kinderen en gezinsleden voorkomen.

De eerste subsidieronde van het Kansenfonds liep van 14 juli tot en met 31 oktober 2016. Er kwamen 25 aanvragen binnen. De volgende ronde start binnenkort en sluit op 31 maart 2017. Voor die ronde is wederom € 750.000,- beschikbaar.

Advertenties
Posted in: ameland actueel