Grutto Amalia is nu in Frankrijk!

Posted on maart 6, 2017

0Grutto Amalia is nu in Frankrijk!
Wanneer arriveert ze in Friesland?

Leeuwarden. – Het duurt niet lang meer voor we grutto Amalia en haar reisgenoten kunnen spotten in Nederland. Ze vertrok uit Afrika en had het de afgelopen weken goed in Zuid-Spanje. Zij en haar reisgenoten leefden van ‘valrijst’ die na de oogst is achtergebleven op de akkers en sliepen in een rijstveld, waar vossen en hermelijnen niet zo makkelijk kunnen komen. Vorige week verlieten de circa 40.000 grutto’s hun rustplaats en zetten koers naar Frankrijk. “Een machtig gezicht,” volgens één van de wetenschappers ter plaatse.

Op http://www.waarisamalia.nu is de trektocht van grutto Amalia te volgen. De website nodigt iedereen uit een voorspelling te maken van haar aankomsttijd in Friesland. Al meer dan 600 mensen deden dat. Zij maken kans op een reis naar Santa Amalia in Zuid-Spanje. De bestemming van de reis hangt namelijk af van de locatie van Amalia op het moment van voorspellen. Op dit moment is ze in La Rochelle in Frankrijk.

Ook diverse vogelkenners deden een voorspelling. Arjan Dwarshuis, die in 2016 een wereldrecord vestigde door in één kalenderjaar 6841 vogelsoorten te spotten, denkt dat Amalia op 8 maart arriveert. Theunis Piersma, hoogleraar Trekvogelecologie, ziet dat Amalia wat ouder wordt en verwacht dat ze later zal zijn dan andere jaren. Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland, voorspelt dat ze 15 maart om 7.30 u gesignaleerd zal worden op haar vaste stek, nabij Britswert in Friesland. Dit is het Skrok & Skrins gebied van Natuurmonumenten.

Meedoen aan de actie is gratis en kan nog tot de dag dat Amalia landt in Friesland. Na de voorspelling wordt gevraagd om een donatie voor het grutto-voorleesboek dat in meerdere talen zal verschijnen.

Organisatoren van de actie zijn Vogelbescherming Nederland en King of the Meadows. Doel is aandacht vragen voor het leefgebied van de grutto in Nederland en daarbuiten, aangezien er steeds minder plekken zijn waar Amalia en haar soortgenoten kunnen eten, rusten en broeden. Meer informatie op http://www.redderijkeweide.nl en http://www.kingofthemeadows.eu

Posted in: ameland actueel